„Podobné zviditelnění, jaké má Švanda, si zasloužila také ona,“ řekl tehdy Miroslav Šobr ze odboru ŽP strakonické radnice. Právě on stál za nápadem pískovcovou sochu této křehké a věrné dívky vytvořit. Tu můžete vidět na strakonickém Podskalí.

Kdy a proč jste přišel na nápad vytvořit Švandovu milou – Dorotku?

Nápad vznikl v rámci ekologicko-osvětových projektů města Strakonice pro školy a veřejnost, probíhajících od roku 2003. V roce 2012 byl věnován fenoménu dudáctví na Strakonicku (projekt Šel tudy, měl dudy 2012). Rok předtím mě prvně napadla myšlenka spojit osobnost s výsadbou ovocných dřevin, v tomto případě Dorotky a třešní. To se stalo základem projektu Zahradou poznání. Od roku 2013 kombinuje poznávání významných osobností regionu s výsadbami původních odrůd ovocných dřevin zpátky do krajiny.

Socha Švandy dudáka na Velkém náměstí a otevření křižovatky.
Sochy ve Strakonicích. Švanda dudák

Jaké byly první kroky k uskutečněn vašeho záměru?

Příběh o soše Dorotky je součástí seriálu Sochy ve Strakonicích, který vzniká ve spolupráci města Strakonice a Strakonického deníku.

První kroky začaly na podzim 2011 oslovením akademického sochaře Karla Kryšky, žijícího v Blatence. Ten například pracoval pro Strakonice na rekonstrukci sochy Jiřího z Poděbrad u ZŠ Poděbradova. Museli jsme posoudit, zda je socha Dorotky reálná. Potom jsme spolu našli místo na Podskalí, které vybral pan Kryška. Po odsouhlasení zastupitelstvem města začal pan sochař od ledna 2012 pracovat. Během jara byla provedena úprava soklu pro sochu v zanedbané části Podskalí u Zavadilky, počátkem července instalace a 17. července slavnostní odhalení v rámci noční prohlídky města a za účasti strakonických ochotníků.

Kdo tvořil hlavní štáb a s čím každý z vás přišel?

Průběžně jsme úzce spolupracovali od podzimu 2011 až do slavnostního odhalení. Součástí byly časté návštěvy v ateliéru v Blatence.

Zpravodaj města 26. června 2012

Město Strakonice vyhlásilo rok 2012 Rokem dudáků. Řada tematicky zaměřených doprovodných akcí vyvrcholí v srpnu 20. Mezinárodním dudáckým festivalem. A protože letos uběhne také 165 let od prvního uvedení Strakonického dudáka, bude trvalým způsobem připomenuta i tato divadelní báchorka J.K. Tyla, stojící u zrodu nejznámější strakonické tradice.

Přes veškerou popularitu, kterou dudák Švanda v Tylově hře získal, je nositelkou nejvyššího morálního kreditu postava Dorotky Trnkovy. Její láska, věrnost a statečnost zachránila Švandu před záhubou, přivedla jej na lepší cestu a současně natrvalo vstoupila do české kultury. V roce 2011 ozdobila Strakonice socha dudáka Švandy a podobné zviditelnění si zaslouží jeho věrná Dorotka. Socha sedící mladé čekající dívky bude umístěna v turisticky i místně atraktivní lokalitě strakonického Podskalí, v zakončení třešňové aleje. Tvůrce, akademický sochař Karel Kryška z Blatenky, zvolil za materiál ušlechtilý hořický pískovec.

Morový sloup.
Sochy ve Strakonicích: Mariánské sousoší na Palackého náměstí

Vytvoření Dorotky podpoří zájem o Strakonice jako město dudáků a kultury a důstojným způsobem naváže na realizaci sochy dudáka Švandy v centru města. Mělo by se stát vyhledávaným místem turistů, cyklistů, vodáků i místních obyvatel všech věkových kategorií. Pro svůj nezpochybnitelný morální přesah určitě přispěje ke zviditelnění města i v celorepublikovém měřítku.

Zákoutí doplní lavička, dosadba třešní a divokých trnek, symbolicky ze Šibeničního vrchu. Kromě estetického dotvoření vstupu na Podskalí vznikne místo, kde by se lidé na prvního máje mohli políbit pod kvetoucími stromy, podobně jako na pražském Petříně „pod Máchou“. Ale zatímco Mácha je symbolem lásky sice romantické, ale divoké a nešťastné, Dorotka přináší lásku věrnou, statečnou a upřímnou.

První setkání s Dorotkou přinese letošní tradiční pivovarská pouť Měšťanského pivovaru Strakonice na Podskalí ve formě čepované limitované edice nově stočené stejnojmenné várky piva. Samotné odhalení „sochy zamilovaných“ je připraveno na 3. července v rámci akce S dudáky po strakonických památkách za magického úplňku, pořádané městem Strakonice.

A co Dorotce popřát? Ať ji lidé vezmou za svou a chrání si ji. Protože ze všech lidských vlastností zpodobňuje tu nejkrásnější, věčně hledanou lásku, která činí život životem…