Při procházce ulicí Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích mineme základní školu, před kterou můžeme pískovcovou sochu tohoto tzv. husitského krále vidět. Byla kdysi součástí rozsáhlého pomníku Mistra Jana Husa poblíž na Dubovci. Tento pomník byl odhalen 13. září 1925, jeho autorem je akademický sochař Vojtěch Šíp z Plzně. O rok později 19. září pak byl odhalen kompletní památník se zbývajícími postavami (Jiří z Poděbrad, Jan Žižka, velkopřevor johanitů Jošt II. z Rožmberka a křižáka).

V roce 1940 byly doprovodné sochy odstraněny, v roce 1945 pak znovu vykopány a jediná zachovaná socha Jiřího z Poděbrad umístěna na nádvoří hradu.

Ale proč byly sochy odstraněny? „Pomník totiž urážel city Němců – německý křižák a německý šlechtic se poddávali králi J. z Poděbrad a Žižkovi. V 70. letech pak byla právě králova socha přemístěna na současné místo,“ dodává strakonický sběratel a historik Jan Malířský.

Čáp Vodňan s čápicí Gertrůdou.
Vodňanské rybářské dny budou letos bez ohňostroje. Důvodem jsou čápi

Socha zobrazuje Jiřího z Poděbrad jako stojící postavu s pláštěm a korunou na hlavě, což symbolizuje jeho postavení jako českého krále. Tento historický motiv je často používán ve sochařství a malířství při zobrazování Jiřího z Poděbrad.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že zmíněná základní škola patří mezi s kapacitou cca 600 žáků mezi největší na Strakonicku. První školní rok byl zahájen 1. září 1964. Škola je známá především jako líheň talentovaných sportovců.

Z historie: 

V lokalitě Na Dubovci u Strakonického hradu při řece Volyňce nedaleko od jejího soutoku s Otavou vznikl na začátku 20. století park. V neděli 13. září 1925 zde byla slavnostně odhalena socha Mistra Jana Husa, o rok později obohacena o další postavy – vpravo Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky, vlevo velkopřevora johanitů Jošta (II.) z Rožmberka a křižáka, kteří se prvním poddávají. Šlo zde především o nacionální obsah, neboť jak křižák, tak Jošt reprezentovali Němce. Ulice byla v roce 1925 dokonce přejmenována na Husovo nábřeží.

V roce 1940 bylo německými úřady nařízeno odstranit doprovodné sochy, které byly zakopány za pomníkem. Po válce se ukázalo, že jsou značně poškozeny, jedině socha Jiřího z Poděbrad zůstala v relativně dobrém stavu a byla postavena na nádvoří zámku.

Celá lokalita, v 50. letech doplněná památníkem padlým obětem obou světových válek, však byla v sedmdesátých letech znehodnocena necitlivým projektem současného přemostění obou řek. Sousoší bylo odstraněno a ústřední postava doplněná o poškozenou sochu Jiřího z Poděbrad přemístěna do Rennerových sadů.