Restaurátorské práce budou zahrnovat očištění pomníku, revizi plomb a spár, petrifikaci kamene, doplnění chybějících částí umělým kamenem, barevné retuše, konzervaci a hydrofobizaci pomníku.

Socha Jana Žižky má svůj příběh. Jak vysvětlil Zdeněk Vybíral z Husitského muzea v Táboře, původně na náměstí stála skulptura z dílny tehdy začínajícího sochaře Josefa Václava Myslbeka. Vizuální podobu Žižky konzultoval Myslbek s Františkem Palackým, autorem Dějin národa českého. Palacký určil podobu podstavce sochy a sestavil pro něj nápis.

Socha Jana Žižky v Táboře.
Kdo skutečně založil Tábor? Jan Žižka to určitě nebyl

Velkorysé oslavy odhalení pomníku zhlédlo v neděli 26. srpna 1877 na 10 000 návštěvníků. Myslbekova socha nestála na náměstí dlouho. V červenci 1878 se naklonila a hrozila zřícením. Neopravitelná socha byla odstraněna a rozřezána. Jedna část – vojevůdcovo poprsí – dodnes leží v táborském muzeu.

Radnice zadala zhotovení nové sochy, pro změnu z pískovce, v září 1883 zkušenému Josefu Strachovskému, který se podílel na výzdobě Národního divadla. O rok později nechal Strachovský sochu Žižky umístit na původní Palackého podstavec, tentokrát bez veřejných okázalostí.