"Měsíční nájemné je téměř 4000 korun," řekla obchodnice. Postoj strakonické radnice, která rozhodla o snížení nájemného z nebytových prostor drobným živnostníkům za dobu uzavření provozoven z důvodů vládních pandemických opatření v letošním roce, jí výrazně pomohl. "Celkem to dělá v mém případě 16 tisíc korun. To už jsou hodně velké peníze," dodala.

Ke nynějším nájemním smlouvám budou uzavřeny dodatky, které se budou posouzením individuálních případů týkat snížení nájemného o 100 % nebo na 50 %, a to za období od 1. ledna do 9. května letošního roku. Rozhodnutí se týká pronájmů prodejních stánků na tržnici.

Sraz veteránů na volyňském koupališti.
VIDEO: Tyto skvosty zaplavily Volyni. Podívejte se na veterány

V obdobném režimu se po uplynutí zákonné doby zveřejnění záměru promíjí nájemné u předzahrádek v důsledku zmírnění důsledků dopadů souvisejících s krizovými či mimořádnými opatřeními vlády.

Nájemné v sedmnácti případech bude sníženo o 100 % pro období 1. ledna až 31. prosince letošního roku. K problematice se vyjádřil místostarosta města Rudolf Oberfalcer: „Rada města se rozhodla také ulevit gastro provozům, které mají předzahrádku na městském pozemku, odpuštěním poplatků za zábor pozemku. Věříme, že tato úleva pomůže k nastartování celého segmentu a budeme se těšit, že se budeme vidět na předzahrádkách při kávě, na pivu, nebo při obědě.“

Ilustrační foto.
Policisté pátrali okolo Vodňan po seniorovi. Vzlétl i vrtulník

Snížení nájemného je podmíněno platnou smlouvou o využití systému pro nakládání s tříděným komunálním odpadem či platnou smlouvou s oprávněnou osobou.