V těchto dnech si Strakoničtí připomínají 175 let od jejího vzniku. Knihovna po celou dobu nese jméno svého zakladatele, její ředitelka je Andrea Karlovcová.

Josef Šmidinger Šmidingerova knihovna slaví 175 let.Zdroj: archiv knihovnyse narodil v rokokovém domě, číslo 55. Na tomto místě dnes stojí Česká spořitelna. Navštěvoval hlavní školu ve Strakonicích, gymnázium začal studovat v Písku a středoškolská studia ukončil v Praze, kde potom začal studovat filozofii. Nakonec začal studovat teologii a 25. července 1833 byl vysvěcen na kněze. Již jako student semináře začal rozšiřovat české knihy.
Kvůli nemoci se vzdal kněžského životního poslání a učil ve strakonické hlavní škole. V roce 1833 neúspěšně usiloval o místo ředitele školy.
Kromě toho založil venkovské knihovny v Hostlovicích (dnes Hoslovice) a Němčicích. Na jiných místech lidi podporoval a dodával jim odvahy k založení knihoven.

Současnost knihovny

K tomuto výročí se knihovníci rozhodli pro několik novinek. "Knihovna 21. století již dávno není tmavá místnost s řadou regálů přeplněných knihami, ale snaží se stát prostorem nabízejícím stále se rozšiřující řadu služeb, místem vstřícným všem bez rozdílu a příjemným tak, že se tu budete cítit jako doma. Naše knihovna podporuje tvůrčí aktivity nejrůznějšího druhu, je prostorem otevřeným komunitě, v níž se nachází a ráda spolupracuje s mnoha organizacemi, místními spolky či neformálními sdruženími," říká její ředitelka Andrea Karlovcová a uvádí novinky z knihovny.

Od ledna se kdokoliv může např. stát členem Klubu přátel knihovny. Kdo si za symbolickou částku pořídí průkazku Klubu, bude mít vstupné na všechny akce pořádané knihovnou za poloviční cenu a zároveň si může s 10% slevou pochutnat na kávě nebo čaji v několika našich spřátelených podnicích.

Jako jedni z prvních jsme se v roce oslav zapojili do v Čechách zbrusu nového projektu nazvaného Bookstart – S knížkou do života. Cílem je podporovat vztah ke čtení i u nejmenších dětí, ale také přesvědčovat rodiče o tom, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou pro své děti a jejich vývoj udělat, je věnovat jim svůj čas a trávit ho (mimo jiné i) společným čtením. Dále chceme rodičům nabízet podpůrné služby knihovny, jako je orientace v nabídce kvalitní dětské četby či možnost sdílení zkušeností s ostatními rodiči.

Nabízíme pokračování dětského úspěšného projektu Lovci perel, nabité jsou naše fotokurzy, dále zveme zajímavé hosty např. v pořadech Vícehlasy či Spisovatelé do knihoven, s ukázkou zajímavých knih v projektu Čtení sluší každému častěji navštěvujeme klienty Městského ústavu sociálních služeb a spolupracujeme s různými organizacemi, místními spolky či neformálními sdruženími, např. se Jsme Strakonice aktuálně na listopad chystáme sérii workshopů a pořadů Dny poezie a mluveného slova. Podruhé jsme také úspěšně prožili Noc literatury – letos se mohli zájemci těšit z veřejného čtení v prostorách bývalé fary na hradě, v kultivovaném prostředí koncertního sálku ZUŠ či se výhledem z terasy na 3. hradním nádvoří pokochat západem slunce nad řekou Otavou.

Oblibě se stále těší cyklus přednášek z dějin našeho města regionálního historika pana Karla Skalického Strakonické příběhy, mající za sebou již čtyři desítky pokračování a napříč generacemi si získala např. oblibu akce Rande naslepo s knihou, při níž si zájemci každý rok k svátku sv. Valentýna půjčují knihu, kterou si rozbalí až doma.

Díky projektu Knihovna na cestách si zájemci již několik let mohou vypůjčit knihy, časopisy či jednoduché hry při letním provozu plaveckého stadionu.

A celoevropské aktivity směřující k oživení veřejného prostoru jsme podpořili projektem Miniknihovna (u restaurace Zavadilka na Podskalí) či Kniha do vlaku (knihovnička na nádraží). Nově jsme začali zásobovat také veřejnou knihovničku v Infocentru pro seniory. Všechny fungují na podobném principu – dáváme novou šanci knihám, které v knihovně již nemají využití.

Občanům zajímajícím se o témata ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje nabízíme např. cyklus přednášek Zelené otazníky, kam zveme řadu odborníků, či kurzy veg(etari)ánského vaření. Pravidelně se také zapojujeme do úklidových akcí města.

Knihovna v číslech
- Nabízíme téměř 137 000 dokumentů (tedy knih, novin, časopisů, audioknih, e-knih, hudebních CD, filmů na DVD atd.)
- Ročně půjčíme kolem 240 000 dokumentů
- Navštěvuje nás 4217 čtenářů, z toho 1233 dětí do 15 let
- Ročně naše služby využije kolem 140 000 návštěvníků – z toho jich 66 000 přijde do knihovny, 24 000 navštíví naše akce a téměř 50 000 se samo obslouží přes internet (- z pohodlí domova lze kdykoliv zkontrolovat stav čtenářského konta, rezervovat knihy, prodloužit výpůjčky, najít knihy v katalogu)
- Ročně pořádáme přes 200 vzdělávacích i kulturních akcí
- 66 malým knihovnám regionu rozvezeme přes 13 500 svazků knih a poskytneme jim na 450 konzultací
-Týdně jsme veřejnosti k dispozici 44 hodin a výpůjční doba je (kromě oddělení pro děti) stejná i o všech prázdninách či mezi vánočními svátky

Již šestým rokem knihovna nabízí občanům možnost koupě regionálního farmářského zboží a řemeslných výrobků na farmářských trzích na Velkém náměstí. Stále je přitom kladen důraz na původ zboží a jeho kvalitu.

V rámci oslav chystáme dále tradiční setkání bývalých zaměstnanců, které je vždy milým zastavením se v obvyklém shonu a zavzpomínáním, jaké to bylo dřív… třeba když ještě nebyly počítače, natož internet, což si dnes už řada z nás jistě ani neumí představit.

Jakýmsi pomyslným vrcholem oslav by pak měli být pátek 14. a sobota 15. září, kdy chystáme páteční program na hradě a sobotní Vegetfest na Podskalí.

PROGRAM:

Pátek 14. 9. na hradě
Velké pódium:
14:30 Zahájení
16:15 Koncert kapely L Band
17:15 Vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice
19:00 Koncert kapely French Touch
20:30 Fuegnis – světelná show

Malé pódium:
14:35 Taneční vystoupení DDM Strakonice s pobočkou ve Vodňanech
15:00 Čiperkové – dětská kapela
17:45 Taneční vystoupení DDM Strakonice

Společenský sál Šmidingerovy knihovny Strakonice:
15:00 Komiksová dílna
18:00 Beseda se studenty filmové školy v Písku

3. hradní nádvoří
15:00 a 17:00 Drumcircle – bubnování v kruhu se Zdeňkem Drahošem

Šmidingerova knihovna Strakonice
16:00 a 17:00 Komentovaná prohlídka knihovny

Hradní safari
14:30, 16:30 a 17:30 Komentovaná prohlídka hradního safari

Doprovodný program:
Ukázky vaření a ochutnávky – Pavel Drdel – Sůl a řepa, malování hennou, Skauti dětem – venkovní aktivity pro děti, výstava fotografií místních autorů, tvořivé dílny a další aktivity pro děti ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice, občerstvení, bleší trh

Šance pro nové čtenáře: v den oslav je možné se registrovat do knihovny zdarma!

Sobota 15. 9., Vegetfest - Ostrov, Podskalí
14:00 – Jak zatočit s plýtváním potravinami (přednáška) - Lada Klimešová
14:45 – Adéla Jonášová - pop/folk České Budějovice
15:30 – Vegan sport club (představení a exhibice)
16:30 – Mlékárenský průmysl (přednáška) - Tereza Vandrovcová a Silvestr Vandrovec Špaček
17:15 – Petr Vachler - Mé veganství (beseda)
18:15 – Veganské rychlovky z kuchyně ZeměDar (ukázka přípravy) - Tereza Vandasová
19:15 – Rostlinná strava a bojové sporty - Jan Müller (beseda)
19:45 – Tisíc let od ráje - black/doom metal Brno
20:45 – Conoped - hardcore/punk Strakonice

Víte, že- Knihovna ve Strakonicích je jednou z nejstarších veřejných městských knihoven v Čechách a byla založena knězem Josefem Schmidingerem v roce 1843
- V areálu hradu sídlí knihovna již od roku 1949
- Jako jedna z prvních knihoven zavedla v roce 1970 i sobotní služby
- Osm počítačů s přístupen na internet může využít kdokoliv, tedy i nečlen knihovny
- V celé knihovně je k dispozici zdarma wifi připojení
- Přes 20 let máme zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké
- Knihovna má v současnosti oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, studovnu, čítárnu, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení, informační centrum pro neziskové organizace a Ekoporadnu, pobočku Za Parkem a oddělení základních knihovnických informací sloužící cca 80 malým městským a venkovským knihovnám regionu
- Pořádáme zdarma školení počítačové gramotnosti
- Knihovna vydává dva časopisy – pololetník Kamarád s tvorbou dětských čtenářů a elektronický měsíčník Kompost s environmentální tématikou
- Již osmým rokem pořádáme farmářské trhy
- Každé první úterý v měsíci rozvážíme knihy zájemcům, kteří mají problém se do knihovny dostavit sami
- V knihovně můžete platit i kartou
- Záznamy z cyklu besed Vícehlasy lze shlédnout na youtube