Už 20. srpna poteče ve Slaníku konečně pitná voda. Tento termín prvního spuštění nové přípojky vody zatím není v ohrožení. Podle starostky Martiny Spišské se mají první týden v srpnu už konat tlakové zkoušky. Do 20. srpna ještě obyvatelé Slaníku čeká půl dne bez tekoucí vody, neboť před spuštěním bude nutné udělat úpravy ve vodojemu, který je napojen na stávající vodovod. Termín odstávky zatím není pevně stanoven.

Na pitnou vodu tekoucí z kohoutku se těší Marie Jíňová ze Slaníku. „Až se poprvé spustí? První, co udělám, bude, že ji ochutnám. Voda z cisterny není zrovna chutná. A je možné, že se třeba sejde mladá generace a oslaví spuštění vody v místním hostinci,“ dodala Jíňová, která bere vodu z cisterny pravidelně a v pet lahvích ji převáží autem domů.

Voda z cisterny

Pitnou vodu obyvatelé Slaníku berou z cisterny už téměř třetím rokem a každá zavážka obec stojí asi 740 korun. Přes léto se voda zaváží dvakrát do měsíce, přes zimu jednou za tři týdny. „V těchto horkách ji zaváží častěji, nestojí tady ani dva týdny,“ řekla starostka. Voda, která nyní teče z vodovodu z obecní studny, je podle rozborů z hygieny plná dusičnanů a nevhodná k pití.

Nový přípoj vody, který se v současné době staví v délce asi 76 metrů, bude napojen na současný vodovodní řad v obci. „Ten je starý asi 104 let. Voda se do něj nebude moci pustit tlakem. U vodojemu bude redukční ventil a odtud voda poteče samospádem,“ uvedla starostka. „Doufejme, že nenastanou komplikace. Podle projektů by to mělo být v pořádku,“ dodala. Vyměnit i stávající obecní vodovod není ve finančních možnostech obce. „Zatím zjišťujeme, jestli jsou vypsané nějaké dotační tituly,“ řekla starostka.

Stavba nové přípojky začala v červnu. Jako zhotovitel akce byla vybrána firma Hochtief. Slaník zažádal JVS o příspěvek na potrubí a úpravy vodojemu. Přislíbena byla obci 50procentní dotace. Z celkových nákladů akce, které byly vyčísleny asi na 650 tisíc korun, obec zaplatí z rozpočtu 115 tisíc korun.