Nové zařízení pro kovodílnu a dřevodílnu čeká na školáky od nového školního roku v Základní škole Volyně.
Více k tomu řekl ředitel školy František Jáchim. „Pro žáky tak vzniklo šestnáct pracovních míst pro každý rukodělný obor včetně vybavení pracovními nástroji. Na potřebné úrovni tak bude moci být každý žák druhého stupně školy seznámen se základy práce se dřevem a s kovem 
a výsledky této práce bude moci představit na výstavách výrobků. K teoretické části výuky bude využita interaktivní tabule, k níž je přikoupeno několik výukových programů," nastínil.
Nové zařízení pro kovodílnu a dřevodílnu v hodnotě 
790 tisíc korun bylo financováno z 85 % prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad dotovaného Evropskou unií v rámci projektu Vybavení dílen na ZŠ za účelem zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělání s částečnou spoluúčastí zřizovatele školy Města Volyně.
Základní škola Alešova Vodňany jde do nového roku zase s novým vedením. Jak uvedl Júsuf Traore, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, Rada města Vodňany jmenovala ředitelkou školy Jarmilu Rybáčkovou, a to s účinností od 24. srpna. „Jarmila Rybáčková své kvality a dlouholetou praxi zúročila v rámci konkurzního řízení, které ji, téměř jednohlasnou shodou členů konkurzní komise, nominovalo na první příčku pořadí uchazečů," podotkl.
Po plánovaném sloučení vodňanských škol pak Jarmila Rybáčková od 1. ledna povede nástupnickou organizaci pod společným názvem Základní škola a Gymnázium Vodňany. 

Kompletní rekonstrukce objektu prvního stupně Základní školy Dukelská ve Strakonicích start do nového školního roku nenaruší. Potvrdil to starosta Strakonic Břetislav Hrdlička. „Veškeré práce uvnitř budovy jsou již hotové. Stavební úpravy zahrnující v sobě především zateplení a výměnu oken budou s přihlédnutím k rozsahu prováděných prací dokončeny ve druhé polovině září," zmínil se.
V Základní škole F. L. Čelakovského v ulici Jezerní byl instalován nový výdejní pult do školní jídelny v hodnotě půl milionu korun.
Téměř ve všech případech investic se jednalo o nemalé finanční částky mnohdy dosahující několika milionů korun. „Investice byly pokryty částečně z rozpočtu města, nezanedbatelný podíl jsme získali z dotačních titulů Operační program životní prostředí," uzavřel Břetislav Hrdlička.
Dotace
Dotační program pomohl přes prázdniny i Základní škole Jana Amose Komenského v Blatné.
V rámci dotačního programu regenerace městských památkových rezervací a zón byla pro Blatnou na letošek navržena částka dvě stě tisíc korun. Ta měla být během prázdnin čerpána na obnovu fasády tělocvičny. Více k tomu řekla referentka státní památkové péče blatenské radnice Jitka Říhová. „Jde o poslední fázi obnovy školy, která probíhala na etapy," zmínila se před časem.
Na Strakonicku působí 31 základních škol, 11 škol středních a tři vyšší odborné školy.