Jejich péče o ni trvá dodnes. „Devět let jsem pracovala na Základní škole Sedlice, kde jsme se také se třídou starali o studánku. Děti to nadchlo, a tak, když jsem nastoupila do Strakonic do školky, našli jsme si také svoji studánku, o kterou se staráme. I tady to děti moc baví,“ vypráví učitelka Iva Kulířová.

Studánka dostala jméno Skleněnka. Svůj záměr nahlásila školka Sdružení mladých ochránců přírody do Prahy, které vyhlásilo celostátní akci Zachraňme studánky podporovanou i ministerstvem školství a ministerstvem životního prostředí.

„Naše poznatky z pozorování studánky pravidelně zasíláme do Centra sdružení ochránců přírody. Píšeme, jaké to u studánky je, někdy i nabereme vzorky vody,“ pokračuje Kulířová.

Dětem se nápad se studánkou zamlouvá. „Naše studánka se mi moc líbí. Jsem ráda, že se o ni můžeme starat a že je pěkná a čistá,“ říká nadšeně Anička. Na konci školního roku děti z II. třídy Sluníčka získaly za svou vzornou práci diplom a ocenění.

Na Strakonicku jsou stovky studánek a pramenů. Většina z nich je ale ve špatném stavu. „V katastrálním území snad každé vesnice je alespoň jedna studánka. Přímo ve Strakonicích jich může být tak osm až deset,“ informuje vedoucí oddělení ochrany přírody Městského úřadu Strakonice Miroslav Šobr.

O každoročně konaném Dnu země se pořádá čištění studánek. Letos se vyčištění 22. dubna dočká asi čtyři až pět studánek.