S návrhem komise souhlasí také radní města. Ti zároveň upřesnili, že společnost musí předložit hotovou projektovou dokumentaci do 14 měsíců od podpisu smlouvy. K projektu musí dodat také územní rozhodnutí a stavební povolení.

Rozšíření Mateřské školy Jezárky plánují Strakoničtí už šest let. „V roce 2017 byla architektonickou kanceláří Romana Schmitta A 32 navržena architektonická studie řešící rozmístění jednotlivých pavilonů a infrastruktury školky. Podle původního návrhu měla v lokalitě Jezárky vzniknout školka s kapacitou 256 dětí. Od té doby se legislativa změnila a není nezbytné vytvářet místa pro dvouleté děti. Díky tomuto opatření se aktuálně počítá se školkou pro 112 dětí,“ upřesnila Markéta Bučoková.

Jezárky jsou lokalitou se zasídlením převážně mladými rodinami a plánem výstavby obytných domů, z čehož lze dovodit, že potřeba nové mateřské školy v budoucnu poroste. Proto město s předstihem zajišťuje projektovou dokumentaci, která bude následně využita pro účely možného dotačního titulu, jenž by město chtělo pro výstavbu školky využít.

Vzhled nové školky do jisté míry určuje kapacita a rozloha pozemků určených pro výstavbu. Z toho důvodu bylo zvoleno pavilonové uspořádání jednotlivých oddělení MŠ. V severní části areálu je navrženo parkoviště s vjezdem z ulice Rybniční. Každý pavilon bude barevně odlišen. Součástí školy bude multifunkční sál, školní kuchyně, herny, pobytová terasa, ložnice, hrací kuchyňky, sklady, zázemí pro personál, atd… Školní kuchyně bude mít kapacitu 150 jídel denně.

V prostoru 2. nadzemního podlaží je navrženo administrativní zázemí s čajovou kuchyňkou, logopedie, knihovna, sklady a keramická dílna. Nikde nesmí chybět ani sociální zázemí. Venkovní plochy areálu mateřské školy budou maximálně využity k provozu školky. Součástmi budou venkovní hrací plochy včetně pobytových teras, pískoviště, hrací prvky, pěstební části, mlhoviště, pítka s pitnou vodou apod. V severní části areálu bude umístěno dopravní hřiště a hřiště pro míčové hry. V jižní části areálu směrem od štítové stěny multifunkčního sálu je situována hrací plocha pro míčové hry, interaktivní chodníček a uměle navršený hrací kopec včetně průlezného tunelu. Na štítové stěně multifukčního sálu jsou umístěné tabule pro dětské malování.