Organizátorem projektu je Američan Mark Ahlness a fotografie blatenských žáků je dokonce možné najít na webu www.earthdaybags.org. „Tento projekt, vyhlášený ke Dni Země, jsme objevili už vloni na amerických webových stránkách. Spočívá v tom, že si ze samoobsluhy vypůjčíme papírové sáčky. Děti na ně napíší vzkazy týkající se životního prostředí a vrací je právě na Den Země zpátky do obchodu. Jejich vzkazy si pak na recyklovatelných sáčcích odnášejí zákazníci s nákupem domů,“ informovala angličtinářka Ludmila Růžičková, která se od organizátorů dověděla o české jedinečnosti.

Zdá se, že angličtina je zatím jediným spojovacím jazykem mezi žáky. „Díky evropskému eTwinningovému – partnerskému projektu, jsme ve spojení s italskou školou. Páté třídy s polskou. Děti mají ideální možnost procvičit a zlepšit si prakticky úroveň angličtiny,“ poznamenala.

A v ZŠ T.G.M. jdou ještě dál. „Chceme dát příležitost i starším ročníkům. Proto právě teď hledáme partnerskou školu, se kterou bychom mohli začít společný chat,“ zmínila.

V blatenské základce mají k dispozici dvě internetové učebny a žákovskou a učitelskou knihovnu, ve které je několik tisíc titulů. „Tady měly děti možnost, mimo jiné, čerpat informace pro celoškolský projekt Blatensko, jehož cílem bylo nashromáždit údaje a podat ucelený obraz o historii i současnosti Blatné a celého regionu,“ dodala.

Jedním z nejoblíbenějších projektů byl Barevný týden, ve kterém se žáci, pedagogové i ostatní školský personál oblékali do oděvů laděných do předem vylosovaných barev.