Takzvaná filiální škola pro osady Jetišov, Radkovice, Oulehle a Němčice byla v Jetišově zřízena 4. 10. 1824. Jetišov byl vybrán proto, že se nacházel uprostřed osad Němčice, Radkovice a Oulehle. Němčice se v roce 1902, na základě osobní intervence velkostatkáře Dlouhoweského u ministra Pavla Gautsche, domohly své vlastní školy. Školu v té době navštěvovalo okolo sta dětí. V roce 1857 jich bylo 106. Podmínky v pronajatých prostorách byly naprosto nevyhovující. Bylo nutno postavit školu novou.

V archivních záznamech se píše: „Aby těmto svízelům učinili jednou konec, podali zástupci obcí Jetišov, Němčice, Radkovice a Oulehle v roce 1863 žádost k držiteli statku v Česticích, aby popřál a daroval jim místo před dvorem jeho v Jetišově, kde by novou školní budovu si vystavěti mohli." Ta byla vyslyšena až v roce 1867, kdy se novým pánem na Česticích stal hrabě Emanuel Valdstein.

Dne 9. května 1868 byl položen základní kámen a 4. 10. 1868 byla školní budova dokončena. Během století a půl se na škole vystřídala řada učitelů. Prvním byl Jan Kavale. Posledním Josef Krejčí, který zde působil v letech 1958 až 1973.

„V letech 1946 až 1947, a v letech 1951 až 1958 byla škola pro malý počet žáků uzavřena. Ve školním roce 1963/64 začaly do školy v Jetišově chodit děti ze sousedních Záhorčic, kde byla taktéž školní výuka skončena pro nedostatek žáků," doplnila Markéta Budínová. V roce 1973 byla škola v Jetišově natrvalo uzavřena.

Do této školy chodila i Růžena Pavlíková (61) z Jetišova. „Byla to jedna učebna, ve které nás bylo tak kolem šestnácti. Bylo to do čtvrté třídy, pak jsme museli do Strakonic," zavzpomínala.

Budovu prodal v srpnu roku 1989 Místní národní výbor v Nihošovicích. Jednotnému ze-mědělskému družstvu v Ně-měticích. Družstvo školu využilo jako budovu k obývání. V březnu roku 2001 ji prodalo soukromým majitelům.