Zastupitelstvo obce na svém zasedání 5. března schválilo výzvu dodavatelům k podání nabídek na realizaci této zakázky. Práce budou rozděleny do dvou etap. Odhadované náklady na rekonstrukci prvního úseku této místní komunikace dosahují dvou miliónů korun, druhý úsek by měl být o 600 tisíc korun levnější.

První fáze oprav se týká úseku komunikace ve směru Číčenice do Újezdce přes vršky a v další etapě budou práce na silnici pokračovat na trase ve směru z Újezdce do Strpí. „V loňském roce jsme již opravili silnici ve Strpí směrem na Újezdec. Letos chceme v opravách na hlavní komunikaci spojující Číčenice, Strpí a Újezdec pokračovat a postupně tak celý silniční úsek dokončit. Věříme, že budeme k tomuto projektu v žádostech o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a z Grantového projektu Jihočeského kraje úspěšní. V opačném případě budou náklady na projekt hrazeny z rozpočtu obce,“ sdělila starostka Renata regálová.

O výzvu si mohou dodavatelé zažádat do 11. dubna 14 hodin. Otevírání obálek a hodnocení nabídek se uskuteční 16. dubna v 17.30 hodin. Výsledky hodnocení budou předloženy zastupitelstvu obce k projednání a schválení v nejbližším termínu. Stavební práce začnou 1. května a dokončeny budou 31. října.