V druhé polovině září začne obec s pokládáním asfaltového povrchu na místní komunikace Doubravice – Bratronice a Doubravice Chrášťovice.
„Z ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci ve výši šest a půl milionu korun. A teď děláme výběrové řízení na zhotovitele prací,“ uvedl starosta Milan Panuška. Oba úseky silnic jsou zhruba přes kilometr dlouhé. A k pokládaní povrchu dojde, podle slov starosty, za provozu.
Z peněz obecního rozpočtu už s žádnou větší akcí Doubravičtí nepočítají. Z letošních záměrů to bylo přeložení kabelů pro místní rozhlas a veřejné osvětlení. „Z původního vedení vzduchem jsme je ukládali do země. Využili jsme k tomu příležitost, kdy v obci prováděla firma E–ON opravy svých sítí,“ dodal.