Vozovka tak zničená, že se po ní už skoro nedalo jezdit. Tak popisují silnici ve směru ze Lnář na Hajany místní. Právě zahajovaná rekonstrukce by komunikaci měla vrátit do provozuschopného stavu.

Více k tomu řekla starostka Lnář Stanislava Mašková. „Sice to pro nás není hlavní spojnice na Blatnou, ale i tak je dost využívaná, třeba zemědělským družstvem, lidmi, co u nás pracují a podobně. Těch pár dní uzavírky vydržíme a budeme rádi, když silnice konečně dostane nový kabát," dodala.

Úplná uzavírka silnice zhruba v dvoukilometrovém úseku od křižovatky nad obcí Hajany po křižovatku nad Lnářemi včetně místní odbočky na Tchořovice má trvat do 14. června. Objízdná trasa vede přes Kocelovice. V uvedeném úseku není autobusová zastávka, ani tudy nevede žádná autobusová linka, a tak další opatření nebylo potřeba.

Rekonstrukci uvedené vozovky financuje Jihočeský kraj s přispěním dotace z Regionálního operačního programu v rámci projektu modernizace komunikací II. a III. třídy.

close Mapka ukazuje úsek, na kterém se práce uskuteční od 15. do 22. června (zeleně). Bude tak nutné použít podstatně delší objízdnou trasu (oranžově). zoom_in

V režii kraje je i další rekonstrukce v této lokalitě, která na tu zmiňovanou naváže od 15. do 22. června. Tentokrát se bude jednat pouze o půlkilometrový úsek od křižovatky nad obcí Hajany směrem na Kocelovice. I když jde o podstatně kratší vzdálenost, dotkne se i linkových autobusů. Ty budou muset jet většinou také po objízdné trase, která povede převážně po silnici II. třídy a bude mít asi čtyři kilometry. Pro dotčené spoje bude přemístěna zastávka v Kocelovicích před budovu bývalé školy.

Podle informací vedoucího odboru dopravy blatenské radnice Jana Valáška už má Blatensko řadu uzavírek kvůli modernizaci komunikací II. a III. tříd za sebou. „Uskutečnily se hlavně v dubnu a květnu. Nyní očekáváme ještě tři, a to konkrétně Drahenický Málkov Hostišovice, Lažany Milčice a Zámlyní Metly," konstatoval.

Hotovo už je na Blatensku například v úsecích Předmíř Kocelovice, Sedlice Škvořetice, Blatná Buzice a Bělčice Podruhlí Hostišovice. Skončit měla rekonstrukce v ulici Nádražní v Sedlici.