Strakonickému deníku to potvrdil předseda představenstva teplárny Pavel Hřídel. „Jednáme podle § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. V souladu s tímto ustanovením nesmí člen voleného orgánu korporace, tedy i dozorčí rady strakonické teplárny, odstoupit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná,“ říká Pavel Hřídel.

Výzvu představenstva ke stažení rezignace členů dozorčí rady ZDE

Předseda dozorčí rady Josef Štrébl zatím konkrétní postup vzhledem k čerstvosti informace říkat nebude. „Dohodli jsme se s kolegou (Josef Moučka – poz. autora), že se nejdříve sejdeme spolu a celou situaci teprve probereme,“ uvedl Josef Štrébl.

Na podatelnu teplárny byly 21. března doručeny rezignace Josefa Štrébla (předseda dozorčí rady TST za stranu Volba pro město), Josefa Moučky (člen dozorčí rady TST za Volbu pro město) a Miloslava Tuháčka (člen dozorčí rady za ČSSD). Zatímco u Josefa Štrébl a Josefa Moučky představenstvo rezignaci nepřijalo, u Miloslava Tuháčka neváhalo a jeho rezignaci přijalo.