„Přišly mezi nás i ženy, které již do cvičení nedocházejí, ale stále se snaží Sokol podporovat.

Zhodnotily jsme loňské akce a probraly všechny letošní. Promítaly jsme si záběry z novodobých sokolských sletů z let 1994, 2000, 2006 a 2012,“ řekla Olga Holoubková, předsedkyně TJ Sokol Volyně.

Přátelského setkání u kávy, čaje a občerstvení, které si samy připravily, se zúčastnilo 16 seniorek.