Pracoviště bylo zřízeno za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a poskytuje: informace o možnostech kompenzace ztráty zraku, informace o možnostech zapojení se do aktivního života po částečné nebo úplné ztrátě zraku, informace pro veřejnost o možnostech pomoci nevidomým a slabozrakým osobám, pořádá osvětové přednášky pro školy a další zájemce z řad veřejnosti a zajišťuje realizaci spolkových aktivit pro nevidomé a slabozraké osoby ve spolupráci s rodinnými příslušníky či přáteli tak, aby bylo eliminováno sociální vyloučení těchto zrakově postižených osob. „A právě ve středu 12. září mohou zájemci naši kancelář navštívit. Naši pracovníci je seznámí s činností kanceláře, s legislativou v této oblasti nebo jim představí pomůcky, které pomáhají zpříjemnit život zrakově postiženým a poradí, jak tyto pomůcky získat,“ řekl předseda strakonické kanceláře Jiří Mařík. Otevřeno je od 8 hodin.