Domovy pro seniory (DS) jsou plné a vypadá to, že se situace nezlepší.

Ve Strakonicích, Blatné i Vodňanech jsou tato zařízení nová nebo zrekonstruovaná, ve Volyni zatím schází. Tam by se měl stát domov pro seniory z bývalého areálu školy v přírodě. S tímto záměrem přišel nový majitel objektu.

Dva strakonické DS mají celkovou kapacitu 190 lůžek. V Lidické ulici sedmdesát, v Rybniční sto dvacet. „Všechna místa jsou zaplněná a počet žádostí je jedenkrát vyšší, než jsou ubytovací kapacity, a od letoška se neustále zvyšuje,“ sdělila ředitelka městského ústavu sociálních služeb Miloslava Pašavová.

Nové klienty vybírá z pořadníku komise jmenovaná radou města. Akutní případy řeší individuálně. „Při výběru se přihlíží zejména ke zdravotnímu stavu, k tomu, zda je žadatel osamělý a podobně. Upřednostňováni bývají strakoničtí občané.

Blatenský dům pro seniory je rovněž plný. A nedávno zrekonstruovaný vodňanský také. Pokud v nich dojde k uvolnění lůžka například z důvodu úmrtí, do týdne je znovu obsazené. „I tady se žádosti dostávají do pořadníku. Padesátiprocentní klientela je z Vodňanska, zbytek tvoří lidé, kteří žili mimo tuto oblast,“ sdělila ředitelka vodňanského DS Marcela Kellnerová.

Čekací doby na uvolněná místa mohou být i několik měsíců.

Domov pro seniory (DS) v Blatné je jedním ze tří v okrese. Má 87 plně obsazených lůžek a od letoška vede ze zákona pořadník nových žádostí jeho ředitelství. „Přicházejí sem buď děti, které potřebují své rodiče umístit okamžitě, nebo rovnou starší lidé. Ti si prohlédnou, jak to tu vypadá, podají si žádost a tím získají jistotu, že se mají kam za dva až tři roky uchýlit,“ popsala stav zástupkyně ředitele Libuše Šampalíková. Do DS umísťují klienty z oblasti Blatenska nebo rodiče dětí, kteří ve městě nebo okolí trvale bydlí.

Postačí ale tři domovy pro seniory v okrese i za pár let? „Podle mě se budou muset budovat další. Stárnoucích lidí přibývá. A začnou stoupat počty těch, jejichž zdravotní problémy jdou vyřešit ambulantní lékařskou péčí,“ uvedla.

„Teď ještě nevím, co jednou bude. Ale raději bych na nikoho nespoléhal a do domova také odešel,“ řekl Ladislav Švec (75) ze Strakonic.

Péči o seniory obstarávají i denní stacionáře. „Maminka začala ztrácet paměť a utíkala z domova. Všichni z rodiny chodíme do práce. Hledala řešení. Nakonec jsem ráda, že ji mohu denně vozit do Domu klidného stáří do Sousedovic,“ řekla Marie ze Strakonic.

Blatenský DS je zařízen pro celoroční pobyt, ale o denním stacionáři také uvažují. Mohli by do něj přijmout do deseti lidí. „Prostory máme, ale museli bychom rozšířit registraci o tuto službu, dovybavit se personálně a materiálně. Ale záleží na zájmu lidí. Ten poznáme z výsledků komunitního plánování, které skončí v červenci,“ dodala Libuše Šampalíková.