"Pro uplynulý týden měla strakonická nemocnice k dispozici 420 dávek vakcíny Pfizer/Biontech. Poslední únorový čtvrtek proto otevřela očkovací centrum v tělocvičně Lidická, kam od 9 do 18 hodin zamířilo posledních více než 250 seniorů, kteří byli zaregistrovaní a ještě na očkování čekali," uvedla referentka nemocnice Kateřina Koželuhová. V pátek 26. února vyjede mobilní očkovací tým očkovat klienty a zaměstnance domů s pečovatelskou službou na Strakonicku.

Očkovací centrum bylo zprovozněno od 11. února. Jak se osvědčilo?

Kateřina Koželuhová: V úvodu jsme hlavně chtěli prověřit, jak vše bude fungovat. Očkovali jsme tedy nižší počty pacientů než je denní kapacita centra, která byla 800 až 1000 osob denně, abychom vše vyzkoušeli a vyhnuli se zbytečným zmatkům a stresům jak na straně pacientů, tak na straně personálu a dobrovolníků. Proto jsme v první fázi provozu očkovacího centra 450 dávek rozdělili na čtyři dny (čtvrtek 11.2, pátek 12.2, sobota 13.2. a pondělí 15.2. Kapacita centra je však mnohem větší. Víme, že bychom opravdu zvládli naočkovat 800 až 1000 lidí za den. Zatím jsme očkovali seniory starší 80 let a zdravotníky. Mobilní očkovací týmy pak objely naprostou většinu zařízení sociální péče v okrese.

Od čtvrtka 25. února máme za povinnost ve vybraných prostorách (obchody, úřady či veřejná doprava atd.) používat respirátory FFP2, případně některé jiné určené varianty ochrany.
Chráníme se více před nákazou? Podívejte se sami

Proč bylo některé dny centrum zavřené?

Kvůli nedostatku vakcíny. Například v týdnu od 15. do 19. února jsme měli k dispozici 650 dávek vakcíny Pfizer/Biontech a 50 dávek vakcíny AstraZeneca. Je efektivnější centrum otevřít na jeden až dva dny a očkovat intenzivně. To jsme také udělali. Očkovali jsme ve čtvrtek 18. a v pátek 19. února. Ve čtvrtek vakcínu dostalo 512 seniorů ve věku nad 80 let. V pátek jsme naočkovali dalších více než 100 seniorů a 50 zdravotníků. Zdravotníci dostávali vakcínu AstraZeneca, která je účinnější u mladších lidí.

Jak jste uvedla výše, lidé v kategorii 80+, kteří se k očkování zaregistrovali, už jsou naočkovaní. Kdo je další na řadě?

Má samozřejmě pokračovat přeočkování seniorů 80+ druhou dávkou. V těchto dnech se na vládní, potažmo krajské úrovni rozhoduje, zda se bude pokračovat v očkování ve věkové kategorii 70+ nebo se přednostně začne s očkováním pedagogů. Tlak na návrat žáků a studentů do škol sílí.