Úplné odstranění spojovacího krčku a mezi hlavní budovou a pavilonem jen podzemní chodba. Taková je nejodvážnější varianta propojení hlavní budovy Základní školy Dukelská a jejího pavilonu. Má nahradit nadzemní chodbu uzavřenou kvůli azbestu.

I když by úplné odstranění krčku prostoru okolí školy prospělo nejlépe, je více než jasné, že by bylo i nejdražší. Otázka peněz ale nyní není na pořadu jednání. To je názor starosty Pavla Vondryse. „Zatím vůbec není nic rozhodnuto. Radní teprve budou vybírat nejlepší variantu pro projekt projekt," vysvětlil.

Řediteli Základní školy Dukelská Václavu Vlčkovi padla do oka jiná možnost. Ta by představovala i vznik nových tříd. „Počítá jak se zachováním a úpravami krčku, tak s nástavbou na pavilonu, kde by byly čtyři třídy, tři kabinety a WC. To by potřeby školy splňovalo nejlépe," dodal. Variantu, že by byl zastavěný i celý dnešní podchod pod krčkem a chodník by vedl kolem školy, zavrhl ihned. Další možnosti zase nezahrnují zmiňovanou nástavbu.

Varianta s nástavbou je přijatelná i pro architekta Jana Rampicha, který studii zpracovával. „Ty další dvě jsou o něco chudší," dodal.
Návrhy studií přestavby spojovacího krčku Základní školy Dukelská chce radnice zveřejnit do konce května, například i na internetových stránkách města.

Varianty
1. Dojde k úplnému odstranění spojovacího krčku a místo něj bude vybudovaný pochod.
2. Dojde k přestavbě krčku a zároveň zastavění prostor, kde se dnes pod krčkem prochází. Pěší budou muset obcházet celou školu.
3. Dojde jen k přestavbě krčku.
4. Dojde k přebudování krčku a na pavilonu zároveň vznikne nástavba.

Letos nový krček Základní škola Dukelská mít nebude

V budovách Základní školy Dukelská se měření na zjištění koncentrace respirabilních azbestových a minerálních látek v ovzduší uskutečnilo vloni. Rozbor ukázal, že koncentrace ve vzorku odebraném 31. ledna 2012 ve spojovacím krčku překračuje povolený limit 1000 vláken/m3. V průběhu loňských letních prázdnin byla tato spojovací chodba mezi hlavní budovou a pavilonem stavebně uzavřena. Tím se zamezilo případnému šíření azbestových vláken do sousedních objektů.

Pro učitele i zhruba 250 žáků v nové budově to znamenalo nejen přecházení i několikrát za den venkem, ale i místo šaten jen věšáky s lavičkami na chodbách. Šatny totiž byly právě v tom uzavřeném krčku.

A bude to tak i v následujících měsících. Podle starosty Pavla Vondryse se na tom, že letos k přestavbě nedojde, nic nezměnilo. „Letošní rok bude patřit ještě přípravám," dodal. Diskuze o vzhledu a způsobu přestavby krčku trvá od loňského léta. V druhé polovině února začal na studii za devadesát tisíc korun pracovat Jan Rampich.