Město plánuje v druhé polovině roku rekonstruovat komunikace. „Projektová dokumentace na opravy povrchu silnic v Sedlici, Mužeticích a Holušicích je zpracována,“ uvedl místostarosta Jiří Rod. Výdaje jsou vyčísleny na 3,5 milionu korun.

Sedlice by chtěla letos také opravit chodníky. „Týká se to především Havlíčkovy ulice a části Palackého ulice, ale s opravou otálíme, protože jsme v jednání se společností E.ON, která by měla provést elektrifikaci v kabelovém provedení,“ dodal. Mezi největší investice města patří příprava základního technického vybavení v lokalitě Na Vráži, kde vznikne čtrnáct nových stavebních parcel. Protože město nedostalo dotaci, bude 6,8 milionu korun investovat ze svého rozpočtu. I proto musí oprava radnice prozatím počkat. Mezi tradiční kulturní akce v Sedlici patří Jakubský týden při příležitosti místní pouti. „Letos přijede návštěva z družební obce Sedlice ze Slovenska. Spolupráci jsme navázali asi před dvěma lety. Kontakty by měly letos mezi sebou navázat i spolky a školy,“ vysvětlil Jiří Rod.

Město je zřizovatelem pečovatelského domu, který sídlí na náměstí.


V Sedlici se pravidelně konají velikonoční a vánoční výstavy prací sedlických žen. Obec spolupracuje také s Domovem Petra Mačkov a pořádá výstavy děl jejich klientů.

Mezi činné spolky v Sedlici patří dobrovolní hasiči, myslivci, včelaři a Svaz žen. Spolek ochotníků, který měl v obci dlouholetou tradici, zanikl.
V současné době má Sedlice 1320 obyvatel. Statut města jí byl navrácen 10. října roku 2006. Mezi osady patří Holušice, Mužetice, Němčice a Dol.

Zajímavosti osad

Dol. První písemná zmínka o obci je z roku 1313. Počátkem 70. let zde bylo vybudováno velké rekreační středisko. Osada dnes nemá žádné trvale bydlící obyvatele.
Holušice. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla svěcena v roce 1836. Na fasádě nad vstupem stojí nápis „Svatý Jane Nepomucký oroduj za nás“.
Mužetice. Mužetický vrch je nejvyšší horou Blatenska. Není zalesněn, proto se z něj otevírá pohled i na Šumavu.
Němčice. Do kaple v Němčicích je zasazena pamětní deska obětem 1. světové války.

Deváťáci předají žezlo osmákům

Do Základní školy a Mateřské školy T.G. Masaryka v Sedlici chodí v současné době 130 žáků. Škola má vlastní školní jídelnu, tělocvičnu, dvě učebny IT i dílnu pro keramický kroužek. Jedna třída je vyčleněna pro pobočku blatenské ZUŠ a prostory školy využívá také krajkářská škola.

Akce

Mezi tradiční akce patří vánoční a velikonoční výstavy a také dětský den, který připravují deváťáci pro školu a školku. „Pořádáme také vystoupení žáků v místním domě s pečovatelskou službou, loni proběhl Den zdraví ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Písek. Letos ještě chystáme Záchranářský den s ukázkami práce hasičů, městské a státní policie,“ uvedl ředitel školy Marek Charvát. Každý rok probíhá ve spolupráci se ZUŠ Blatná školní akademie.

Novou tradicí školy je pořádání dětského maškarního karnevalu v režii deváťáků. Na podzim se konává Drakiáda pro 1. stupeň. „Kromě toho probíhá spousta drobnějších akcí jednotlivých tříd,“ doplnil ředitel.

Školní rok bude i letos zakončen tradičním rozloučením deváťáků v tělocvičně. „Zde proběhne krátký program s následným předáním žezla osmákům. Poté přecházejí deváťáci na městský úřad, kde proběhne slavnostní zakončení školní docházky za účasti pana starosty a předání závěrečných vysvědčení,“ upřesnil Marek Charvát. Žáci obdrží pamětní listy a drobné dárky.

V roce 2003 byla budova základní školy celkově zrekonstruována. Modernizace se v roce 2008 dočkal také objekt mateřské školy. V roce 2008 bylo dokončeno venkovní víceúčelové tartanové hřiště.

Dobrovolní hasiči uspořádali sbírku pro SDH Troubky

Na konci května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Sedlice finanční sbírku pro SDH Troubky, aby tak vyjádřili solidaritu s tamními hasiči, kteří po 13 letech opět čelili velké vodě. Celkem bylo vybráno 30 tisíc korun, město Sedlice přispělo částkou pět tisíc korun. „Sbírku jsme odeslali do Troubek,“ uvedl velitel Josef Keřka.

Mezi zajímavé činnosti sboru patří cvičení na žebříkách, které obsahuje asi čtyři různé sestavy. Sbor je předvádí při slavnostních příležitostech. „Toto cvičení má dlouhou historii. Je to zvláštnost našeho sboru,“ doplnil velitel.

Mezi jeden z posledních zásahů sboru patřil požár lesa 26. března. „Vzpomínky máme především na zasáhy při povodních v Blatné v roce 2002. Tehdy jsme z uvízlého blatenského hasičského auta zachraňovali 15 hasičů. Šlo o noční zásah. Na to nikdo z nás nezapomene,“ řekl Josef Keřka.
Dobrovolný hasičský sbor byl v obci založen už roku 1883. Tehdy měl 41 činných členů a 21 členů přispívajících. V současné době má sbor 108 členů.

Proč jsem Sedličačka?

Eliška Vaněčková

Postavili jsme si tady dům, protože tu byly levné pozemky. Žijeme v Sedlici už dva roky. Před tím jsme bydleli v Písku. Ve městě se mi líbí, ale chybí mi třeba okruh cyklostezek, po kterých bychom se mohli vypravit s dětmi na kolech, nebo místa, kam bychom chodili na procházky.

Město proslavila ruční krajka

První zmínky o sedlickém krajkářství pocházejí z první poloviny 18. století. „V tradičním lidovém prostředí se paličkovaná krajka používala původně jako užitečná záležitost pro zpevnění namáhaného místa, k provzdušnění oděvu a podobně. Později se využívala jako ozdobný prvek části krojů na čepce, lemy zástěr, šátků a košil. S oblibou krajky vzrůstalo i její využití, takže si lidé začali zdobit prostředí, ve kterém žili,“ řekla ředitelka společnosti Sedlická krajka o.p.s Martina Srbová.

Sedlická krajka navazuje na tradici krajkářství v kraji. „Jak se dočítáme ve starých spisech, byly názvy některých krajek v Sedlici zcela specifické. Krajka s očky se jmenovala hrachovka, řídké pláténko pletené polohodem je vádrlička, uzlíček, z něhož se rozbíhá několik nití, je muška. Vzory, které se nám do dnešní doby dochovaly, pocházejí až z poloviny 19. století,“ upřesnila Martina Srbová.

Podvinky si většinou ženy kreslily samy. Vypichovala je zručná krajkářka, u které si ostatní ženy vzory kupovaly. Podvinky byly barveny a natírány klihem, čímž se konzervovaly. „V dnešní době se opět vracíme k tradici a náš archiv obsahuje již velké množství originálních novodobých vzorů, které si u nás mohou ostatní krajkářky zakoupit,“ dodala Srbová.

Společnost vyrábí také krajky na zakázku. Zájem o ručně vyráběné krajky je podle ředitelky stále velký.