"Ti všichni obdrží nejpozději do 26. dubna od sčítacího komisaře listinné formuláře. Vyplněný formulář v odpovědní obálce si od nich komisař opět převezme a odevzdá ho na správě ČSÚ ve Strakonicích. Čas na odevzdání je do 11. května. Klienty ONP ale samozřejmě může také sečíst jejich rodina elektronicky," vysvětlila Kateřina Koželuhová. Stejně tak mohou online sčítání absolvovat obyvatelé bytů v areálu nemocnice a klienti ubytovny.

V blatenském domově pro seniory mají sčítacího komisaře z řad sociálních pracovnic. "Veškeré záležitosti řeší naše kolegyně. Mluví s klienty o sčítání, vysvětluje jim vše potřebné a v případě zájmu shromažďuje potřebné údaje," řekla ředitelka domova Hana Baušová.

Podobný systém funguje také ve Strakonicích či Vodňanech. Ale podle ředitelky Centra sociální péče Vodňany Daniely Davidové existuje jeden závažný problém. Některé rodiny nechávají sčítání na centru. "Jenže ani naši sociální pracovnice nemají z hlediska ochrany osobních dat právo zjišťovat některé údaje o našich klientech. A upřímně řečeno - u mnoha to ani nejde, protože si už prostě například nevzpomenou, kde se narodili," řekl Daniela Davidová.

Sčítání lidi 2021 trvá do 11. května. Předchozí sčítání lidu, domů a bytů se uskutečnilo v roce 2011, první československé sčítání lidu proběhlo před 100 lety, v roce 1921.