„Rozhodli jsme se, že se jedná o tak významnou událost, že jsme k této výstavě vydali i katalog,“ říká ředitelka galerie Jitka Velková. Katalog byl věnován lidem, kteří nemohli být na výstavě přítomni, ale svým úsilím přispěli k úspěchu revoluce ve Vodňanech, jmenovitě Věře Říhové, Martinu Pixovi, Jiřímu Vinklátovi a prvnímu porevolučnímu starostovi Františku Zborníkovi. U příležitosti vzpomínkové výstavy byl vytvořen i desetiminutový dokument z místních dobových záběrů. Výstavu je možné navštívit do 17. listopadu.