Než se do hradního příkopu budou moci nastěhovat zvířata, budou potřeba ještě nějaké úpravy. Musí dojít ke srovnání povrchů a dalším zemním pracím. Je nutné založit travní porost, vybudovat oplocení, napáječky i dřevěné objekty. To vše má být hotovo do podzimu.

Do hradního příkopu přijdou zatím daňci a šlechtěné malé ovečky. Jejich mláďata už v Zoo Ohrada na Hluboké odchovávají. „Kozy zatím nebudou, protože příliš šplhají,“ vysvětlila místostarostka Ivana Říhová. Například u západní brány se nachází šikmá kamenná zídka a ony by se po ní mohly dostat až nahoru. Potřebné stavební úpravy by však pro tento okamžik byly příliš velké, navíc by bylo nutné stavební povolení, vyjádření památkářů a podobně.

„Uvedená zvířata jsme prozatím zvolili, aby byla co nejšetrnější pro daný prostor,“ podotkla místostarostka. Možnosti vysazení dalších druhů zvířat bude radnice zvažovat teprve až bude zoo nějaký čas v provozu. Chce začít s málem a postupně sbírat zkušenosti.

Jaká zvířata by v hradním příkopu lidi rádi viděli, čtěte zde.