Obec do letošního roku vstupuje s plány na dvě akce podpořené dotacemi. Jsou to revitalizace veřejných prostor v obci a revitalizace areálu fary.

První zmiňovaný projekt se týká především obnovy zeleně na území obce. Z Operačního programu životní prostředí na ni byla potvrzena dotace ve výši šest set tisíc korun. „Obec pak přidá dalších deset procent," uvedl starosta Josef Bláhovec. Výběrové řízení na prováděcí firmu už začalo.

Druhá akce je podstatně rozsáhlejší. Na revitalizaci areálu fary je počítáno s celkovými náklady kolem 20 milionů korun, přičemž jen stavební část vyjde na 14 milionů korun. Schválená dotace z Regionálního operačního programu přitom dělá 72,5 procenta. Také v tomto případě výběrové řízení na zhotovitele už začalo. „Chtěl bych, aby do konce března, maximálně začátku dubna bylo vybráno. Aby stavba mohla co nejdříve začít," doplnil starosta.

Vloni například s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova vybavili v Malenicích sál kulturního domu. Celkové výdaje na realizaci projektu byly 596 940 korun a přiznaná dotace byla 447 705 korun.