Hlavním lákadlem pro návštěvníky je 17 akvárií se stovkou druhů ryb z různých geografických oblastí. "Mimo jiné jsou zde chováni také sladkovodní rejnoci, kteří ale patří mezi paryby," zve ředitel školy Karel Dubský.

Otevřeno bude také školní rybářské muzeum, které zahajuje pátou sezonu provozu. Za tuto krátkou dobu se stalo zajímavým turistickým cílem Vodňanska a jeho návštěvnost překročila očekávání. V klasickém provozu je ale pouze o hlavních prázdninách, a tak se jeho dveře otevírají právě při tradičních dnech otevřených dveří nebo pro předem objednané skupiny.

Zájemcům o studium budou podány informace o studijních oborech a přijímacím řízení. Zpřístupněny budou také odborné učebny a laboratoře s řadou ukázek moderních pomůcek, preparovaných živočichů či modelů rybničních zařízení.

Hlavním lákadlem pro návštěvníky je 17 akvárií se stovkou druhů ryb z různých geografických oblastí.