Jedním z nich je například rekonstrukce haly rybářské mechanizace. Celková částka čtyři miliony korun počítá i s rybářskou mechanizací. „Nová hala s veškerým vybavením se stane součástí praktické výuky. Budou zde dopravní prostředky, lodě, motory, čerpadla a vedle líhňařského zařízení i celá sestava zařízení pro zpracování ryb,“ řekl Karel Dubský, ředitel školy. Stavební část by měla být dokončena do konce března a kompletně vybavena bude k 1. září 2018.


Dotace na halu jdou z Integrovaného regionálního operačního programu. Ze stejného dotačního titulu bude škola čerpat i další dva miliony korun na stavbu okrasné vodní nádrže. „Na zahradě školy chceme v letních měsících vybudovat jezírko, které bude sloužit zároveň i jako biotop s vodními rostlinami. Do něj bude možné nahlédnout prosklenou stěnou,“ doplnil Dubský.