Proto městys přikročil k jejímu rozšíření a nástavbě. „Vyrostou tady dvě nové třídy a celková kapacita pak bude 140 dětí. Hlavní změnou ale bude celková bezbariérovost školky, “ řekl starosta městyse Luboš Peterka.

Protože investiční akce za 25 milionů korun bude dokončena až v listopadu, budou předškoláci zatím užívat třídy základní školy. „Už před časem jsme museli dvě třídy přesunout do základní školy. Ty tady pak zůstanou i nadále,“ dodal Luboš Peterka.

Práce na přestavbě mateřské školy začaly v červnu. Z dotačních titulů a národních zdrojů jde 90 procent částky, zbytek dodá městys Radomyšl.