Probíhají zde uzavírky některých komunikací. Pokládají se nové povrchy vozovky a práce pokračují i při rekonstrukci obrubníků.

1. Loňská oprava obchvatu Vodňan silnice č. I/20 zapříčinila poškození jiných komunikací v ulicích města. Od 25. října do 8. listopadu je z důvodů rekonstrukce uzavřena ulice Tylova a Mlýnská.
2. Po ukončení oprav povrchu silnice v ulicích Tylova a Mlýnská bude plynule navazovat další částečná uzavírka silnice č. II/141 (ulice dr. Hajného a Číčenická). Ta potrvá od 9. do 13. listopadu. „Po ukončení stavebních prací bude místní komunikace v předmětném úseku řádně upravena, uklizena, stanoveným způsobem označena a nejpozději do 13. listopadu ve večerních hodinách uvedena do provozu,“ řekl pracovník stavebního úřadu Václav Blahout. Silnice Dr. Hajného bude předčasně zprůjezdněná od 1. do 8. listopadu. Na této ulici od začátku podzimu probíhají opravy všech sítí.
3. Od 2. do 19. listopadu následuje další uzavírka z Libějovic do Újezda. I zde došlo v průběhu oprav obchvatu města k přetížení zdejší komunikace a následnému poškození. Jedná se pouze o povrchové úpravy. Zde se bude pracovat po etapách, aby rekonstrukce příliš nekomplikovala lidem průjezd k jejich domům.