„Zmatení jsou hlavně prvňáčkové. Musíme děti stále kontrolovat a říkat jim, kdy si roušku musejí vzít. Se staršími dětmi to tak náročné není, už celou problematiku znají.“ Situaci komplikuje i skutečnost, že se děti učí ve škole v přírodě. Kmenová budova ZŠ prochází rekonstrukcí.

Realitu popsal pedagog z jedné ze škol na Strakonicku. Jméno ale uveřejnit nechtěl (redakce ho zná). „Je to maškaráda. Zkuste uhlídat desítky dětí, že si mají vzít roušku, když jdou na oběd. Nebo když jde parta dětí do školy, jsou z různých tříd a roušky nemají. Pak stojí před školou v hloučkách těsně u sebe a povídají si. Bez roušek. Nedává to smysl.“

Jak řešili situaci 10. září v jiných školách na Strakonicku? Zjišťovala to externí spolupracovnice Lucie Hasilová.

ZŠ Katovice (Mgr. Pavel Kohout): Snažíme se, aby byly děti v malých kolektivech ve větraných třídách. O velké přestávce dětem otevíráme školní dvůr tak, aby byly co nejvíce na čerstvém vzduchu. Ve čtvrtek neměly pouze 3 nebo 4 děti, které jsme vybavili z našich zásob.

ZŠ TGM Blatná (Mgr. Zdeňka Dvořáková): Dohledem na chodbách omezujeme zbytečný pohyb dětí po chodbách a případné tvoření hloučků. Pouze čtyři děti z více než čtyř stovek žáků naší školy nepřišly ve čtvrtek s rouškou. Tyto děti byly obratem vybaveny námi.

ZŠ Volyně (Mgr. Martin Punčochář): Děti mají zákaz běhání z patra do patra a nesmějí se navštěvovat ve třídách. Dodržujeme pravidla z vládního manuálu. V naší škole přišli všichni žáci s rouškou a nikdo nepotřeboval dovybavit.

ZŠ Štěkeň (Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová): V naší škole dodržujeme všechna protiepidemiologická opatření již od 1. září a nemáme s tím jediný problém. Nyní nám přibyly jen ty roušky. Všechny děti přišly vybavené, a tak jsme nemuseli nikomu dávat naše šité roušky.

ZŠ Malenice (Mgr. Zdeněk Vorel): Vzhledem k pozdnímu vyhlášení nového vládního opatření najíždíme na systém s rouškami v plném rozsahu až od pátku 11. září. Dnes (čtvrtek 10. září) budou všichni rodiče informováni o jejich nutnosti. Ráno přišly s rouškou zhruba dvě třetiny dětí.