Jaký krok radnice učinila jako první?

Prvním krokem bylo svolání části krizového štábu, který reagoval na vzniklou situaci. Následovalo stanovení kompetencí odborům, zřízení telefonního čísla pro vyřizování akutní pomoci a poskytování dalších informací (proběhl tisk informačních tiskovin). Probíhala komunikace s Krizovým štábem JK.

Pomohli i místní občané?

Ihned po začátku války přijížděli první uprchlíci k osobám, které v Blatné již bydlely. Na úřadě se hlásili o materiální pomoc a také zde získávali potřebné informace. Proběhlo ubytování v prostorách v majetku města Blatná. V rámci koordinace probíhalo zajištění ubytování v rodinných domech, v soukromých ubytovnách a na hotelích. Byla zavedena databáze ubytovatelů v ORP Blatná. Rovněž bylo čerpáno z krajské databáze dobrovolných ubytovatelů.

Vítání občánků.
Strakoničtí přivítali dvacet nových občánků

Jaká místa pro uprchlíky připravilo město?

Ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Blatná byl zajišťován převoz do zřízeného centra v ČB na „KACPU“ (Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny), kde byla udělována víza a vyřízeny další potřebné dokumenty. Ve spolupráci s Červeným křížem byla uspořádaná veřejná sbírka a zastupitelé města schválili na pomoc poskytnutí finančního daru.

Popsal byste současnou situaci v Blatné?

V současné době je většina občanů Ukrajiny zaměstnána, děti chodí do škol a školek. K dnešnímu dni je v Blatné nahlášeno 378 občanů, v ORP Blatná pak 480 občanů.