"Cílem je větší zpřístupnění objektu, který je nedílnou součástí areálu strakonického hradu. Bude možné vstoupit i do míst dosud veřejnosti nepřístupných. Renovace zahrnuje obnovu exteriéru, interiéru i mobiliáře kostela," řekl farář Roman Dvořák.

Celkový rozpočet činí 55 241 528 korun. Největší částky v rozpočtu se vztahují k restaurování mobiliáře (cca 16,6 mil.), restaurování nástěnných maleb (cca 12,6 mil.) a opravám stavebního charakteru (cca 11 mil.. V ideálním případě se farnost bude podílet cca třemi miliony korun, i když konečná suma může být i větší. "Farnost připravuje podklady pro veřejnou sbírku, z níž chce vlastní podíl financovat," doplnil Roman Dvořák.

Téměř 2,5 milionu korun si vyžádá renovace varhan. Restaurování se dočkají nejen historické oltáře, ale také okna, cínové svícny a kovové prvky. Nutná je také výměna elektroinstalace a zřízení odpovídajícího bezpečnostního zařízení.

Na klenbách pod kůrem i na části jižní stěny budou odkryty a ošetřeny nástěnné malby. Zbytek vnitřních omítek bude nově vymalován.
Kostel sv. Prokopa je bohatý svým stavebně-historickým vývojem. Patří svým jádrem k nejstarším částem strakonického hradu a je nejen jeho nedílnou součástí, ale také připomínkou hodnot, které Bavorové svému sídlu chtěli vtisknout.

V následujícím období proběhnou přípravy a realizace výběrového řízení. Během stavebních prací dojde k uzavření kostela sv. Prokopa na nezbytně nutnou dobu, nejspíše v druhé polovině letošního roku.