„Předloni bylo pracovníky oddělení přestupkového řízení odboru dopravy odebráno 59 řidičských průkazů,“ řekla vedoucí oddělení dopravně správních agend Hana Benešová.

Alarmující je ale důvod zadržení řidičských průkazů. Vysvětlila ho vedoucí oddělení přestupkového řízení Iva Krajčová. „Kromě řídkých výjimek to byl alkohol a řízení pod vlivem návykové látky. V tomto směru je i největší nárůst,“ uvedla. Alkohol byl zjištěn ve 40 případech, požití jiných návykových látek ve 43 případech.

Narostl také celkový počet přestupků. V roce 2017 jich bylo 606, loni ale 691. za prokázané přestupky bylo na pokutách uloženo 2 409 200 korun.

Statistika:
Loni bylo do evidenčních karet řidičů zapsáno 1616 přestupků a trestných činů.
U 176 případů byl evidován zákaz řízení motorových vozidel.
K 31. 12. 2018 bylo evidováno 203 platných zákazů činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel.
U 168 řidičů bylo dosaženo 12 bodů v hodnocení.