Jednání přiblížil předseda představenstva Pavel Hřídel. „Odstoupení členů dozorčí rady bylo bez udání důvodů a v době k odstoupení zcela nevhodnou. společnost se momentálně potýká s ekonomickými problémy a díky nesprávně nastavené cenové politice, kterou prosazoval na konci roku 2018 tehdejší generální ředitel, společnost čelí také silné veřejné kritice.“

Josefa Štrébla se nám včera sehnat nepodařilo, Miloslav Tuháček už minulý týden uvedl, že tyto záležitosti komentovat nebude. Podařilo se nám získat názor Josefa Moučky, který je v těchto dnech na dovolené v Itálii. „Vyjádření představenstva jsem četl až v neděli na internetu a zatím si musím vše rozmyslet. Nevím, zda myslí své rozhodnutí vážně.“

Už v minulých dnech představenstvo ukončilo spolupráci s právníkem společnosti Miloslavem Tuháčkem. Jako důvodu uvádí například střet zájmů.

Josef Štrébl, Josef Moučka a Miloslav Tuháček oznámili odstoupení ve čtvrtek 21. března.

Dozorčí rada teplárny se rozpadá.
Dozorčí rada teplárny se rozpadá

Vyjádření TST a.s. k rezignaci členů dozorčí rady na funkce

Odstoupení členů dozorčí rady bylo bez udání důvodů a v době k odstoupení zcela nevhodnou. Jak je uvedeno ve zprávě pro akcionáře, společnost se momentálně potýká s ekonomickými problémy a díky nesprávně nastavené cenové politice, kterou prosazoval na konci roku 2018 tehdejší generální ředitel, společnost čelí také silné veřejné kritice.

V současné době se představenstvo TST a.s. snaží zlepšit ekonomickou situaci i mediální obraz na veřejnosti a není tedy zájmem TST a.s., aby vznikla další nestabilita v orgánech společnosti.

Z uvedených důvodů vyzve představenstvo pana Štrébla a Ing. Moučku ke zpětvzetí rezignace a setrvání na pozici členů DR. V situaci, ve které se aktuálně TST nachází, je naopak nezbytně nutné, aby orgány společnosti fungovaly a pracovaly s vysokým nasazením tak, abychom zabránili dalšímu prohlubování nestability společnosti a tím i jejího následného poškozování. Je zde totiž oprávněná obava, že jejich odstoupení by znamenalo uznání takové kritiky, které v současné době již neodpovídá realitě.

Odstoupení z funkce Mgr. Tuháčka naopak představenstvo vítá a to mimo jiné i z důvodů uvedených ve zprávě představenstva pro akcionáře společnosti.