Nyní vám představíme druhou část, také ze sbírek Jana Malířského ze Strakonic. "Vesměs jsou to věci z období R-U a I. republiky. Pozdější doba již náboženství nepřála a i kvalita tisku nebyla taková jako dřív. Člověk obdivuje tu práci jakou si s tím dali," říká Jan Malířský.