Co na fotografiích uvidíte?

1. Otevření nové budovy ZDŠ v Katovicích, r. 1960.

2. 15.MDF 2002.

3. Výstava poštovních známek v roce 1976.

4. Dopisnice k 640 letům založení města.

5. Obálka k 600 letům založení města.

6. Obálka 65. výročí založení Klubu filatelistů.

7. Dopisnice 200. výročí narození F.L. Čelakovského.

8. Dopisnice k 640. výročí založení města.

9. Dopisnice k 250. výročí založení zdejší pošty.

10. Obálka k 10. výročí České pošty.

11. Obálka do USA z výstavy poštovních známek 1976.

12. Obálka z výstavy známek r. 1981, 230 letům od založení pošty s podpisem V. Remka.

13. Pozvánka k otevření pošty Strakonice 3, 1976.

14. Pozvánka k zahájení provozu pošty Strakonice 4,1980.

15.Pamětní list ke 150. výročí narození F.L. Čelakovského.

16. Pamětní nálepky k výstavě poštovních známek r. 1947.

17. Pamětní razítko ke 100. výročí úmrtí 5.8.1952, F.L. Čelakovského.

18. Razítko k znovu otevření pošty v roce 1999.

19. Pamětní razítka k návštěvě generála Pattona, r. 1945.

20. Pamětní razítko k Jihočeským slavnostem písní a tanců, r. 1957.

21. Pozvánka k položení základního kamene Telekomunikační budovy, r. 1979.

22. Pozvánka k slavnostnímu otevření Telekomunikační budovy, r. 1983.

23. Pozvánka na zahájení výstavy poštovních známek ČSSR-RSR, r. 1979.

24. Zahájení výstavy poštovních známek ČSSR - SSSR, r. 1987.

25. Zahájení oslav 200. let od narození F.L. Čelakovského, r. 1999.

26. Zahájení automatizovaného styku, r. 1985.

17. Volejbalové mužstvo ČZ Strakonice.
RETRO: Bývalá prodejna, pomník Mistra Jana Husa. Z historie Strakonic