Když byla současná ředitelka Základní školy Bavorov Jana Sedláčková její žákyní, topilo se ve škole uhlím. Jako prvňáček tam nastoupila v roce 1987. „Dnes se děti uhelných prázdnin nedočkají, protože došlo ke změně vytápění na zemní plyn," zmínila se.
Ráz budovy z roku 1914 zůstal téměř stejný. Během sto let své existence prošla škola ale mnoha úpravami. „Rekonstruovala se fasáda budov, vyměnila se okna, zrekonstruovaly se třídy, tělocvičny, toalety," vyjmenovává.

Museli přistavět
Od roku 1993 mohly děti kromě tělocvičny v přízemí začít cvičit i v nově dostavené velké tělocvičně, připojené k hlavní školní budově spojovací chodbou. Tam byly vybudovány i nové šatny, které byly dříve umístěné v každém patře budovy. Místo starých šaten se vytvořil prostor pro kabinety a knihovny. Dostavbou nové tělocvičny se vybudoval i nový vchod do školy. „I přesto, že starý vchod je velkou krásou budovy, se již z praktických důvodů nevyužívá," vysvětlila Jana Sedláčková, která školu v srpnu letošního roku převzala po Alosi Gribáčovi. Ten školu vedl pětadvacet let. Na škole ale působí dál jako pedagogický pracovník.

Krok vpřed i vzad
Výraznou změnou a modernizací prošly učebny. „Černé tabule nahradily zelené a téměř ve všech třídách je kromě klasických tabulí k dispozici i interaktivní tabule propojená se stolním počítačem a přístupem k internetu. Máme dokonce i „kouzelné" interaktivní tabule, kde mohou děti psát jen prstem," popsala současnou dobu ve škole.
Do třídy, kam se Jana Sedláčková chodila učit hudební výchově a zpívat ke klavíru, dnešní děti chodí do moderní počítačové učebny na hodiny informatiky a procvičovat látku ve výukových programech. Moderní vybavení hodnotí jako obrovský krok vpřed.
Posun zpět vidí Jana Sedláčková v budově školních dílen. „Za mých školních let se tu ještě vyučovaly pracovní činnosti a vaření. Dnes si bohužel děti v těchto prostorách kvůli velmi špatným podmínkám, zastaralému či vůbec žádnému vybavení nic podobného užít nemohou," říká posmutněle.

Změnili se i žáci
Kromě materiálních změn ve škole se podle Jany Sedláčkové změnil postoj žáka k učiteli. „Když jsme my byli školou povinní, nemohli jsme a ani si nedovolil to, s čím se dnes jako učitelka setkávám. Učitele jsme daleko více vnímali jako autoritu," podotkla. Pedagogický sbor ale zůstal z velké části stejný. „Mými kolegy jsou učitelé a učitelky, kteří učili ještě mě," uzavřela Jana Sedláčková.

Z historie
První žáčci se v současné Základní škole Bavorov začali učit před sto lety, přesněji 1. října roku 1914.
Stavba budovy, v níž škola sídlí, začala 15. dubna 1913 a byla dokončena v rekordním čase 31. července 1914, doslova pár dní po začátku první světové války. Dá se mluvit o štěstí, neboť před válkou bylo dostatek pracovních sil a náklady na výstavbu budovy byly nižší.
Školu se podle plánu stavitele Václava Tomsy z Vodňan podařilo postavit za sto čtyřicet tisíc korun.