Co tedy na fotkách uvidíte? Stavbu domů v Tržní a zahradnictví Smrčků, lávku z Malého města k Fürthům a dřevěné lávky na ostrůvek, pohled na stavbu nového závodu, přípravu stavebních sítí pro stavbu závodu, sídlo vedení stavby včetně kantýny, výkopy pro kanalizace a rozvody páry a vody, průvod s vedením stavby nového závodu v čele s předsedou vlády L. Štrougalem, dílnu na dokončení čepic a baretů, přípravu pozemků vedle Písecké silnice pro stavbu nového závodu Fezko, základovou desku pro stavbu budovy, úpravu pozemků pro čističku odpadních vod z Fezka před Kalným vrchem, přípravné a výkopové práce pro zajištění stavby, vedení stavby nového závodu, domy v Tržní ulici, ve kterých si postavili svépomocí pracovníci Fezka své byty, rozestavěné domy v Tržní ulici, Tržní ulici a ulici Kochana z Prachové.