Obec, která vlastní hřbitov, ohradní zeď a také pozemek pod stavbou kostnice, požádala z titulu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby o převod, k němuž z důvodu nedořešeného historicky církevního majetku nemohlo dlouhá léta dojít. Do doby konečného vlastnického uspořádání je s obcí sjednáno bezplatné užívání formou smlouvy o výpůjčce. To, že obci není osud památky lhostejný, dokazuje zejména řádnou péčí o její udržování. „V rámci oprav celého hřbitova byla opravena i fasáda kostnice,“ řekla Eva Spálenská z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Starostka obce Vladimíra Tíkalová je z přístupu státu nadšená. „Nedošlo k žádnému zbytečnému protahování,“ uvedla.

Správně by měla kostnice patřit církvi, ale ta podle Evy Spálenské zákonné podmínky pro vydání nesplnila. Podle strakonického faráře Romana Dvořáka je nynější řešení velmi správné. „Obec se o hřbitov i kostel skvěle stará a přibrala k tomu i kostnici, kterou krásně opravila. Takto je to spravedlivé,“ myslí si Roman Dvořák.

Kostel sv. Máří Magdaleny je spolu s ohradní zdí, s branou a kostnicí od roku 1958 veden v ústředním seznamu kulturních památek České republiky.