Od 1. dubna 1976 až do roku 1990 patřila obec pod město Strakonice. S příchodem revoluce se tehdejší zastupitelstvo rozhodlo osamostatnit.

A stalo se tak 23. listopadu 1990. „Byla to jediná možnost jak získat nějaké finance na rozvoj obce,“ řekla k situaci v roce 1990 tehdejší starostka Věra Chmelová.

Za období delší než čtvrtstoletí aktivní obyvatelé obce kromě mnohého zrekonstruovali stodolu a tím vytvořili multifunkční prostor Ratejna. Je využíván nejen na obecní akce. V roce 2012 se stali jak Jihočeskou vesnicí roku, tak vyhráli i celorepublikové kolo. Za finance získané v soutěži mají Řepičtí svou vlastní mateřskou školu.

V obci, o které jsou první zmínky již v roce 1251 v listině od Přemysla Otakara II. nyní žije 451 obyvatel.