Aktuálně je hladina Otavy v Katovicích na 197 centimetrech. Nedosahuje tak ani 1. stupně povodňové aktivity. Blanice v Husinci klesla na 135 centimetrů. Ze 3. SPA se tak výrazně blíží 2. SPA. Vyplývá to z měření ČHMÚ ze 4. června v 15.40 hodin. Blanice kulminovala 2. června na 250 centimetrech, Otava o den později na 270 centimetrech.

Otava i Blanice stoupat nebudou. To je asi nejlepší zpráva pro obyvatele Strakonicka za poslední dny. Potvrdila to Kateřina Šterbová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. „Otava i Blanice na Strakonicku klesají. Opětovné zvýšení hladin řek navzdory dešti nepředpokládáme. Déšť může způsobit jen pomalejší pokles, stagnaci, či mírné zakolísání hladiny. Maxim z uplynulých dní už ale řeky nedosáhnou," popsala.

Situace se zklidňuje nejen na řekách, ale i v dopravě, ačkoliv po silnici vedoucí z Bavorova na Netolice by dokázalo kvůli vodě projet tak nákladní auto, osobní určitě ne. A tak zůstávala komunikace ještě v pondělí odpoledne uzavřená. Informoval o tom ředitel strakonického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Vykouk. „Právě na silnicích na Vodňansku byla situace nehorší. Nešlo projet po komunikacích III. třídy," dodal. Omezená sjízdnost byla i na obchvatu Vodňan, ale průjezd byl zachován. Ostatní silnice jsou aktuálně sjízdné.
Závažné kolize nehlásí ani České dráhy, všechny tratě jsou v provozu. Mluvčí drah Kateřina Šubová však upozornila, že některé spoje byly omezené a cestující musí počítat se zpožděním.
Předpověď počasí slibuje během dneška ustávání srážek, ve středu by se neměly objevit vůbec. Ve čtvrtek však Strakonicko zasáhnou bouřky. Mohou být doprovázeny vydatnějším deštěm, který ale nebude rozsáhlý a hladiny řek výrazně nezmění.Vodní stavy

V číslech 

Celkem 46 zásahů měli profesionální hasiči na Strakonicku od soboty do pondělních 6 hodin. Z toho v 31 případech šloo o čerpání vody a v 15 o odstranění nebezpečných stavů. Orientační počet evakuovaných byl 140.

Voda opadla a Bavorovští začínají sčítat škody

Malenickým pomohly odvrátit nejhorší hráze z pytlů s pískem. Na Strakonicku byla zatopená silnice u řepického rybníka

V jednom kole byl celý víkend velitel Sboru dobrovolných hasičů v Bavorově Jan Kopecký. Jednoznačně si chválí spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bez té by to podle něj ani nešlo. Přesto, že museli o víkendu řešit řadu složitých situací, byly i okamžiky, které zahřály u srdce. „Třeba když nám někdo uvaří čaj nebo dokonce donese buchty či jídlo," zmínil se.
O něco klidnější noc prožili v Bavorově. Podle starosty Bavorova Miroslava Fence byla už noc z neděle na pondělí přece jen o něco klidnější. I proto, že hladina vody dál opadala. „Objeli jsme nejhorší místa a sčítáme škody. Dáváme dohromady požadavky pro hasiče na vysoušeče, čisticí prostředky, balenou vodu a podobně," řekl včera. V Bavorově měli celkem 27 evakuovaných a stejný počet zatopených studní.
Také v Malenicích včera dopoledne už sčítali následky po povodních. Když v neděli voda ve Volyňce protékající obcí dosáhla druhého povodňového stupně, byli povoláni místní dobrovolní hasiči. O tom se zmínil místostarosta Josef Frk. „Ti pytlovali písek a rozváželi na místa, kde budovali zábrany. Snad i tím se nám povedlo předejít dramatičtějším situacím," uvedl. Podle jeho slov sice k dílčím škodám, jako například stržení meze, sice došlo, ale na majetku lidí se to výrazně nepromítlo. „Hasiči nemuseli ani čerpat vodu ze sklepů," doplnil.
Ve Strakonicích monitorovali situaci od noci z pátku na sobotu. To potvrdil starosta Pavel Vondrys. „Vybudovaná protipovodňová opatření asi zafungovala. V době, kdy měli v Sušici třetí povodňový stupeň a dál po toku Otavy pod Strakonicemi dvojku, u nás byla jednička, tedy nejnižší stupeň," podotkl.
Obyvatelka domu v ulici Na Ohradě Zuzana Čecháčková se byla na nábřeží v době povodní podívat. „Nedokážu odhadnout, zda to bylo protipovodňovými opatřeními, ale říční koryto skutečně mělo ještě rezervu," dodala.
Podle Pavla Vondryse k výraznému ohrožení nedošlo jak přímo ve městě, tak v celém území, které pod Strakonice jako obec s rozšířenou působností spadá. Byly to méně závažné situace. Například v jednu chvíli přetekla voda z řepického rybníka přes sousední silnici. Hrozil i Smiradický potok v Sousedovicích.


Pokud máte fotky ze záplav, zasílejte nám je na e-mail petr. skotko@denik.cz. Rádi je zveřejníme na našich webových stránkách.

Pracovněprávní důsledky povodní

– Zaměstnanec se následkem povodně nedostane do práce kvůli nepředvídanému přerušení povozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. – Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. Náhradu mzdy za tuto dobu lze poskytnout pouze u zaměstnavatelů, kteří provozují podnikatelskou činnost v případě, že tak výslovně stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele.
– Zaměstnanec se v důsledku živelní pohromy nemůže dostavit na pracoviště, například v důsledku evakuace a podobně. – Tuto situaci pracovněprávní předpisy sice výslovně neřeší, zaměstnavatelé by však měli nepřítomnost zaměstnance na pracovišti omluvit, a to s ohledem na skutečnost, že ze strany zaměstnance nejde o zaviněné jednání, ale o vyšší moc. Uvedenou situaci je možné řešit v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele jako důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance s tím, že v podnikatelské sféře je pak možné sjednat v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovit ve vnitřním předpisu, i při této překážce náhradu mzdy až do výše průměrného výdělku.

Pojišťovna: Škodu zadokumentujte a nahlaste co nejdřív

Pokud vás zasáhne velká voda, na nic nečekejte a kontaktujte pojišťovnu. To čtenářům Deníku radí Tomáš Petrášek z pojišťovny Generali.

Co mají lidi dělat, když jim voda ničí dům či majetek?
Když už ke škodě dojde, doporučuji udělat co nejvíce fotodokumentace, z toho následná likvidace škody vychází. A co nejdříve kontaktovat pojišťovnu. Během povodní bývají linky přetížené, doporučuji spíše využít internetový kontakt nebo se obrátit přímo na svého poradce. Ten by měl být zároveň nápomocen.

Škodu zadokumentuji a nahlásím. Co potom?
Pak je třeba se sejít s likvidátorem, a to co nejdříve. Není dobré jeho návštěvu odkládat a dbát jeho pokynů.

Takže moje dokumentace mi stačit nebude?
U těch větších škod likvidátor přijet musí. Pokud je to menší škoda, bude pravděpodobně vyčíslení škody řešit po telefonu.

Existuje na hlášení škody nějaký formulář?
Ano, existuje. Některé pojišťovny ho mají i na internetu. Můžete si ho stáhnout, vyplnit a podepsat. Po nahlášení škody vám stejně přijde formulář k podpisu poštou.

Co k jeho vyplnění budu potřebovat vědět?
Především číslo smlouvy. Pokud ho neznáte, stačí rodné číslo. Pak jméno, kdy a kde se škoda stala. Pro prvotní hlášení není třeba uvádět podrobnosti, například o jaký typ televize jsem přišel, nebo jaký typ linky jsem měl v kuchyni. To se může řešit až s likvidátorem ve chvíli, kdy je na to relativně čas.

Existuje nějaká promlčecí lhůta při hlášení škody?
Ne. Ale zákon ukládá povinnost hlásit škodu bezodkladně.

A dokážete říci, za jak dlouho dostanu peníze?
Standardně podle pojistných podmínek a podle zákona o pojistných smlouvách se jedná o tři měsíce. Při větších škodách by neměl být problém s vyplacením zálohy.