Ulice Zvolenská projde kompletní rekonstrukcí za téměř 35 milionů korun hrazených z rozpočtu města.

Úplná uzavírka se dotkne úseku ulice Zvolenská od kruhového křižovatky po křižovatku ulic Zvolenská – Máchova. V ulici Máchova v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu. Posledně jmenovaný úsek je již uzavřen od 20. června.

Objízdné trasy jsou vedeny po místních komunikacích.

Koupání, ilustrační foto.
Vstup na strakonický bazén je dražší. Blatná ceny nezvedla

Podle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice z 28. června se uzavírka dotkne linek 385001 Strakonice, žel.st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov a linky 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova - Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky MHD Strakonice 385001, 385002 a 385005:

• Po dobu uzavírky budou dotčené spoje těchto linek vedeny po stanovené objížďce Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil. I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

• Po dobu uzavírky budou spoje obsluhující zastávku Strakonice, Jiřího z Poděbrad vedeny po objížďce ulice Krále Jiřího z Poděbrad – Plánkova – Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil. I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

• Po dobu uzavírky budou u uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice, Máchova ul., Strakonice, Zvolenská a Strakonice, Jiřího z Poděbrad. Zastávka Strakonice, Jiřího z Poděbrad bude přesunuta do Plánkovy ulice. Přesunutí zastávky zajistí zhotovitel.

• Po dobu přesunutí zastávky do Plánkovy ulice požaduje ČSAD STTRANS zajistit dostatečný prostor pro zastávku a umístění dopravní značky zákaz zastavení po obou stranách.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Zvolenská

Náhradní zastávka: Strakonice, Sídliště

Termín dočasného zrušení zastávky: 20.7.2022 – 20.11.2022

• Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380730 Strakonice - Blatná

- linky 380731 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice

- linky 380735 Strakonice - Chrášťovice - Radomyšl - Sedlice - Blatná

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., provozuje v dotčeném území následující linky:

380730 Strakonice - Blatná

380731 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice

380735 Strakonice - Chrášťovice - Radomyšl - Sedlice - Blatná

Zastávky se změnou obslužnosti:

Strakonice, Zvolenská – obsluha zastávky přesunuta na zastávku Strakonice, Sídliště

Podmínky:

Autobusy linek 380730 a 380731 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy zast. Strakonice, Radomyšlská I – ul. Radomyšlská – sil. I/22 – sil. III/13911 – ul. Blatenská - ul. M. Alše – zast. Strakonice, Sídliště – ul. Blatenská – sil. III/13911 a zpět po stejné trase.

Autobusy linky 380735 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy sil. II/173 – ul. Radomyšlská – sil. I/22 – sil. III/13911 – ul. Blatenská – ul. M. Alše – zast. Strakonice, Sídliště – ul. Blatenská – sil. III/13911 – sil. I/22 – ul. Radomyšlská.