Od tohoto termínu začne výměna propustků pod komunikací. Tato oprava souvisí s probíhající rekonstrukcí obecního rybníka na návsi. „Získali jsme dotaci na odbahnění rybníka a vybudování nového přepadu. Zvětšení propustků pod silnicí s tím souvisí,“ řekl starosta obce Luboš Chvosta.

Úpravy na obecním rybníku si vyžádají náklady 2,8 milionu korun, dotace pokryje padesát procent částky. K úpravě propustků se ještě připojí i prohloubení koryta Měkyneckého potoka. „Zvětšením propustků je nutné i více vyspádovat koryto potoka,“ dodal ke změnám, které jsou prováděny v obci Luboš Chvosta.

Omezení provozu se netýká linkových autobusů.