„Rekonstrukci sleduji pravidelně. Jsem mile překvapen, jak hrad už v této chvíli vypadá. Termín dokončení, tedy prosinec 2020, vypadá zcela reálně,“ řek náměstek Hroch s tím, že stavební práce, které dosahují více jak 80 milionů korun, budou realizovány do konce letošního roku. Následně přijde osazení mobiliářem a sbírkovými předměty. „V únoru 2021 bychom zahájili zkušební provoz a už teď mohu říci, že expozice Řádu maltézských rytířů bude patřit k tomu nejlepšímu, co můžete v České republice vidět,“ uzavřel Hroch. Široké veřejnosti pak bude expozice otevřena v červenci 2021.

Předmětem rekonstrukce byly rozsáhlé stavební úpravy: elektřina, rozvody vody i kanalizace. Expozice a sály byly bez vytápění, takže jejich provoz byl během roku omezen pouze na letní sezónu. Rekonstrukcí skladových prostor získá Muzeum středního Pootaví Strakonice nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost. Nové bude i sociální zařízení a prostory pro odpočinek malých i velkých návštěvníků. Jistě potěšující je, že výstavní sály i stálá expozice budou alespoň částečně zbaveny bariér, a to výstavbou výtahu a několika schodolezy. Ředitelka muzea Ivana Říhová k tomu podotýká: “Převážná část prací je hotová, zbývá například dodělat podlahy ve čtyřech místnostech, zasklít okna v ambitech a další drobnější věci.“

„Rekonstrukce je obrovský počin v českém muzejnictví. Díky tomu, že se přikoupila část hradu, dostane expozice zcela jiný charakter,“ doplňuje František Chrastina. Návštěvníci se mohou těšit na mapování historie od maltézského řádu až po expozice pro Strakonicko typické: textilní výrobu, výrobu motocyklů, zbraní, dudáckou a loutkářskou tradici.

Strakonické Muzeum středního Pootaví, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, uspělo v 52. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s projektem Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice. Jedná se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje. Během následujících tří let byla do strakonického hradu investována částka cca 135 mil Kč. Z evropských finančních zdrojů 108 mil. Kč, zbytek částky pak ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který projekt kofinancuje a předfinancovává.

Bc. David Hocke