Ředitel kultury František Christelbauer určitý záměr připustil. „Nápad s letní výstavou opravdu máme, protože kultura je úzce propojena s cestovním ruchem. Při dnešním stavu Muzea středního Pootaví nás napadla myšlenka jak přilákat více turistů na hrad, když je muzeum zavřené. Tento rok to pravděpodobně již nestihneme, ale probíhají jednání například s panem ředitelem Langrem ze Sladovny Písek o zapůjčení interaktivních výstav pro děti, jako například Mraveniště nebo Včela,“ uvedl František Christelbauer.

Na příští sezonu kulturní středisko připravujeme tematickou výstavu Strakonický dudák. „Jednáme například s Národním muzeem o zapůjčení všeho, co se této hry týká,“ doplnil.

Regionální umělci se prý tedy nemusejí obávat, že by nemohli vystavovat v sálech areálu hradu, protože tyto nově připravované výstavy mají sloužit pro rodiny s dětmi hlavně o prázdninách a v letních měsících, takže zbude velký časový prostor na další výstavy s regionální tematikou.

Maltézský sál

Jeden ze tří sálu v rekonstruovaných prostorách hradu v majetku města. Slouží především výstavám obrazů, fotografií, soch a podobně. Je velmi vyhledávaný z důvodu přístupu venkovního světla.

Ve spodní části je sál U Kata, v horní části Rytířský sál.