"Chápeme ho jako naši lepší vyjednávací pozici při jednání s ministerstvem dopravy a ŘSD," říká katovický místostarosta Jindřich Zdráhal.

Co všechno je nutné ze strany obce podniknout k uspořádání referenda?

Jindřich Zdráhal: Nejdůležitější ze všeho je, aby se zastupitelstvo rozhodlo referendum uspořádat. V našem případě má jít o silný impuls, kterým posílíme naši vyjednávací pozici při jednání s ministerstvem dopravy a ŘSD. Z technických věcí je potřeba rozhodnutí zastupitelstva, které definuje otázku, na kterou budou občané odpovídat. Dále musí zastupitelstvo stanovit náklady na referendum. V našem případě je to 15 000 korun. Jedná se zejména o náklady na členy komise pro hlasování v místním referendu a náklady na obálky, hlasovací lístky a propagaci.

Už se někdy v Katovicích konalo?

Ne, v Katovicích se ještě žádné referendum nekonalo. Takže je to pro nás všechny velká premiéra.

Máte náznaky od občanů, jak se k referendu staví? Neboli víte, zda obchvat chtějí, nebo ne?

Pevně věříme, že referendum bude úspěšné. Již o přípravné jednání k referendu o stavbě obchvatu bylo občany hojně navštívené. Problém vysokého zatížení silnice I/22 automobilovou dopravou se s léty jen stupňuje a je to bolest našeho městečka.

Obchvat Katovic.
Při volbách mají i referendum o plánovaném obchvatu

Letos 7. července konalo veřejné projednávaní otázky výstavby obchvatu. Ale proč je právě letos obchvat tak aktuální? Nejde přece o zrovna nyní vzniklou situaci.

O nově vzniklou situaci nejde. Místní referendum vnímáme jako nový impuls k jednání o stavbě obchvatu. Situace na silnici v Katovicích se zhoršuje a zavedení mýta na paralelní silnici I/20 na Plzeň vedlo k dalšímu nárůstu projíždějících vozidel. Letošní rok se konají volby do Poslanecké sněmovny a je vhodné místní referendum s volbami spojit. Jednak se ušetří náklady na konání referenda, jednak propojení dvou veřejných hlasování přivede více voličů.

Co podniknete v případě, že budou lidé chtít zastupování? A co když ne?

Kladný výsledek referenda bude výraznou podporou při jednání se státními orgány o výstavbě obchvatu. Jedná se o viditelnou podporu občanů v této věci, která může podpořit snažení zástupců obce při jednáních o obchvatu. Záporný výsledek si nepřipouštíme.