Nové šatny v krytém bazénu na Křemelce. To je jeden z letošních plánů ředitele Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (STARZ) Pavla Mareše. Má to ale jeden háček. Významný. „Jde přibližně o částku 25 milionů korun. Ale rekonstrukce šaten je zásadní krok k celkové rekonstrukci plaveckého stadionu," dodal pro Strakonický deník.

Plavecký stadion Strakonice.Jenže kde v už tak seškrtaném rozpočtu města vzít tolik peněz? Navíc – radnice si určila pro letošek jinou prioritu – rekonstrukci ulic Krále Jiřího z Poděbrad a Svatopluka Čecha. Té dokonce dala přednost i před žádostí o dotace na výstavbu okružní křižovatky v ulici Ellerova.

Více k tomu řekl místostarosta Milan Jungvirt. „Na opravu ulic jsme zažádali o dotaci. Pokud ji získáme, což se teprve dozvíme, přednost bude mít rekonstrukce zmíněných ulic. I s vědomím toho, že bazén nové šatny opravdu potřebuje," uvedl Milan Jungvirt.

Celkové náklady na obnovu ulic byl podle něj byly kolem 40 milionů korun. Podíl města pak kolem 11 milionů. Pokud Strakonice dotaci nezískají, bude radnice investovat zmíněnou částku do rekonstrukce šaten a hledat možnosti pro získání dalších peněz.

Radnice zatím nemá žádné zprávy o tom, zda dotaci získá. podle Milana Jungvirta k může dojít během dubna nebo května.