"Právě odesíláme 34 dětem potvrzení o přijetí do prvního ročníku,“ potvrdil ředitel školy Jiří Pešl.

Naposledy měla tato škola dvě první třídy v roce 1986. Po roce 2000 měl počet dětí na této škole spíše sestupnou tendenci. „Dlouhodobá strategie a plánování radnice dobře vychází.

Vedení městyse řeší podmínky pro bydlení a žití mladých rodin v Radomyšli a okolí. Přichází období, kdy se tato strategie vyplácí,“ doplnil Jiří Pešl. Zhruba před deseti lety tuto školu navštěvovalo pouze 153 žáků. A od té doby dětí stále přibývá. V následujícím školním roce se počet dětí, které budou navštěvovat tuto školu převýší počet 200.

S vyšším počtem žáků jsou také spojená nově vytvořená pracovní místa. „Budeme potřebovat jednu učitelku prvního stupně a také asistentku. Po konzultaci s ředitelkou školu víme, že nastoupí děti se zrakovými a dalšími handikepy,“ uvedl Jiří Pešl.

V tomto školním roce školu navštěvuje 182 žáků.