Stovky lidí v sobotu zaplnily prostranství pod radnicí a následně hřiště u sokolovny v Radomyšli, ab se stali svědky první Staročeské konopické.

Konopická je satirická hra se zpěvy z venkovského prostředí, parodující nejen selskou svatbu, ale i každodenní život těch nejnuznějších,“ vysvětlila za Sdruženou obec Baráčníků v Radomyšli jedna z členek. právě ti se vedle Sboru sv. Martina a místních občanů podíleli na přípravě této podívané. „Nechtěli jsme jen tradice a zvyklosti dodržovat, chceme je i zakládat,“ komentoval historicky první sobotní „konopickou“ starosta Luboš Peterka.