Verdikt včera vynesla soudkyně Pavla Potužníková. „Smluvní pokuta mezi městem a společností Protom byla sepsána v rozporu s dobrými mravy,“ uvedla.

Radnice tehdy zvýšila penále z obvyklé částky 0,1 procenta za den na 0,5 procenta, přičemž sama sebe ze smlouvy vyškrtla. Tím měla podle soudkyně stanovit pro firmu Protom nerovné podmínky.

Za radnici si verdikt vyslechl místostarosta Rudolf Oberfalcer. „Poradíme se s právníkem. Navíc smlouva vznikla za bývalého vedení.“

Zájmy strakonické společnosti Protom hájil právník Jan Hošek. „Považujeme verdikt za spravedlivý,“ řekl.

Výběrové řízení na zakázku se konalo na jaře 2013. Protože se ale přihlásil jen jeden zájemce (firma Protom) a zákon takovou možnost nepřipouštěl, bylo výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. Do něj už se přihlásilo více zájemců, zakázka připadla firmě Protom.

Předmět sporu:
Podle města společnost Protom nedodržela podmínky smlouvy téměř o půl roku. Měla podcenit vliv počasí.